Poslovi ovog odjela odnose se na:

  • vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje (donošenje rješenja o općim stvarima i izdavanje uvjerenja i potvrda na temelju evidencije koju vodi Odjel),
  • izdavanje lokacijskih dozvola,
  • izdavanje lokacijske informacije,
  • donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice,
  • potvrđivanje parcelacijskih elaborata,
  • izdavanje građevinskih dozvola
  • obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola,
  • potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje).

Poslovi vezani za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje odnose se samo za područje grada Rijeke.

U Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje obavljaju se poslovi izdavanja lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada.

Informacije i odgovori na najčešća pitanja koja se tiču pribavljanja potrebnih dozvola za gradnju, savjeti kako i gdje prikupiti potrebnu dokumentaciju i upoznavanje s obavezama prije početka  građenja, tijekom gradnje i po završetku gradnje objekta moći će se pronaći u rubrici Kako pribaviti građevinsku dozvolu?