Izdavanje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola, potvrđivanje parcelacijskih elaborata, obavljanje tehničkog pregleda građevina i izdavanje uporabnih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada.

Kontakt informacije odjela

Povezane službene obavijesti i novosti

Četvrtak, 31. kolovoz 2017.

Izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

OTVOREN NOVI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OZAKONJENJE Na 4. sjednici Hrvatskog Sabora 30. lipnja 2017. godine usvojen je konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/2012 i 143/2013). Najvažnije promjene koje je Zakon donio su: omogućeno je ozakonjenje građevina koje su izgrađene u planiranim…

Više informacija