Služba za graditeljstvo obavlja poslove izdavanja:

  • obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta,
  • građevinske dozvole,
  • prijave početka građenja,
  • uporabne dozvole,
  • prijave početka radova na uklanjanju građevine,
  • potvrde etažnih elaborata.

Voditelj Službe za graditeljstvo je Željko Marinić, dipl.ing.građ.

 

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za graditeljstvo

Viši stručni suradnik za graditeljstvo T. +385 51 209 256 F. +385 51 321 683 Trpimirova 2 Bukovac Edi
edi.bukovac@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za graditeljstvo T. +385 51 209 223 F. +385 51 321 683 Trpimirova 2, Rijeka Burić Diana
diana.buric@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za graditeljstvo T. +385 51 209 610 F. +385 51 321 683 Trpimirova 2, Rijeka Jardas Martina
martina.jardas@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za graditeljstvo T. +385 51 209 987 Trpimirova 2, Rijeka Maretić Željana
zeljana.maretic@rijeka.hr
Voditelj Službe za graditeljstvo T. +385 51 209 255 F. +385 51 321 683 Trpimirova 2, Rijeka Marinić Željko
zeljko.marinic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica 1 za graditeljstvo T. +385 51 209 257 Trpimirova 2, Rijeka Primorac Martina
martina.primorac@rijeka.hr
Savjetnica za graditeljstvo T. +385 51 209 261 F. +385 51 321 683 Trpimirova 2, Rijeka Valentin Lea
lea.valentin@rijeka.hr
Savjetnica za graditeljstvo T. +385 51 209 262 F. +385 51 321 683 Trpimirova 2, Rijeka Đula Sonja
sonja.djula@rijeka.hr