Služba za prostorno uređenje obavlja poslove izdavanja:

  • lokacijske dozvole,
  • lokacijske informacije,
  • uvjerenja o podacima iz dokumenata prostornog uređenja,
  • rješenja o utvrđivanju građevne čestice,
  • potvrde parcelacijskog elaborata,
  • obavijesti o posebnim uvjetima,

Voditeljica Službe za prostorno uređenje je Karmen Mlacović, dipl.ing.građ.

 

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za prostorno uređenje

Savjetnica za prostorno uređenje T. +385 51 209 260 F. +385 51 321 683 Trpimirova 2, Rijeka Abrahamsberg-Bauer Irena
irena.abrahamsberg-bauer@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje T. +385 51 209 227 Trpimirova 2, Rijeka Bajok Nina
nina.bajok@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za graditeljstvo T. +385 51 209 988 Trpimirova 2, Rijeka Blečić Adriano
adriano.blecic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje T. +385 51 209 266 Trpimirova 2, Rijeka Dobrila Darija
darija.dobrila@rijeka.hr
Stručna suradnica za prostorno uređenje T. +385 51 209 253 Trpimirova 2, Rijeka Klarić Nataša
natasa.klaric@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje T. +385 51 209 610 Trpimirova 2, Rijeka Meandžija Patricia
patricia.meandzija@rijeka.hr
Voditeljica Službe za prostorno uređenje T. +385 51209 254 F. +385 51 321 683 Trpimirova 2, Rijeka Mlacović Karmen
karmen.mlacovic@rijeka.hr
Savjetnica za upravno-pravne poslove T. +385 51 209 200 Trpimirova 2, Rijeka Radić Kordić Zdenka
zdenka.radic-kordic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje T. +385 51 209 924 Trpimirova 2, Rijeka Vignjević Sandra
sandra.vignjevic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje T. +385 51 209 227 Trpimirova 2, Rijeka Žeželić Henny
henny.zezelic@rijeka.hr
Savjetnica za prostorno uređenje T. +385 51 209 259 F. +385 51 321 683 Trpimirova 2, Rijeka Žunabović Sanja
sanja.zunabovic@rijeka.hr