Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) obavlja funkcije posredničkog tijela i ostalih poslova vezanih za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja na području Urbane aglomeracije Rijeka.

Integrirana teritorijalna ulaganja poseban su oblik ulaganja sredstava iz Europskih fondova koji je vezan isključivo za projekte i programe koje oblikuju jedinice lokalne samouprave udružene u urbanu aglomeraciju odnosno urbana područja.

Djelokrug rada direkcije:

  • poslovi i funkcije Posredničkog tijela (PT) integriranih teritorijalnih ulaganja i ostali poslovi vezani za implementaciju mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam),
  • ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga i obavljanje ostalih poslova funkcije posredničkog tijela mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja i prenesenih aktivnosti Upravljačkog tijela operativnih programa,
  • suradnja s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelima tijekom provedbe i praćenja Operativnog programa,
  • sudjelovanje u radu Odbora za praćenje Operativnog programa, izradi kriterija za odabir projekata, izradi uputa za prijavitelje i aktivnostima zatvaranja Operativnog programa

 

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web
Viša stručna suradnica za Operativni program konkurentnost i kohezija T. +385 51 209 618 Kružna 8/I, Rijeka Iskra Valentina
valentina.iskra@rijeka.hr
Voditeljica – ravnateljica Direkcije za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja T. + 385 51 209 591
T. + 385 99 2109 130
Kružna 8/I Mandić Nataša
natasa.mandic@rijeka.hr
Viša savjetnica za praćenje provedbe mehanizma ITU T. +385 51 209 954 Kružna 8/I, Rijeka Poropat Jasna
jasna.poropat@rijeka.hr
Viša savjetnica za Operativni program konkurentnost i kohezija T. +385 51 209 955 Kružna 8/I, Rijeka Smokvina Tamara
tamara.smokvina@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za praćenje provedbe ITU mehanizama T. +385 51 209 952 Kružna 8/I, Rijeka Vukoša Irena
irena.vukosa@rijeka.hr