Poslovi stvaranja uvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta i promicanje djelatnosti zaštite okoliša. Poslovi u vezi pripreme i vođenja kapitalnih projekata u kojima je Grad Rijeka investitor kao i projekata za druge investitore.

Kontakt informacije odjela

 • Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

 • Titov trg 3, Rijeka
 • T. +385 51 209 450
 • F. +385 51 209 451
 • urban@rijeka.hr
  • Pročelnik

  • dr.sc., d.i.a. Škunca Srđan
  • Tajnica

  • Smokvina Vranić Iva
Četvrtak, 3. svibanj 2018.

Riječki zeleni svibanj

„Riječki zeleni svibanj“ manifestacija je posvećena promoviranju važnosti i bioraznolikosti flore i faune. Riječ je o programu koji obuhvaća niz aktivnosti s ciljem poticanja aktivnog angažmana građana te stvaranja zelene politike u suradnji s lokalnom samoupravom.

Više informacija