Poslovi stvaranja uvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta i promicanje djelatnosti zaštite okoliša. Poslovi u vezi pripreme i vođenja kapitalnih projekata u kojima je Grad Rijeka investitor kao i projekata za druge investitore.

Kontakt informacije odjela

 • Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

 • Titov trg 3, Rijeka
 • T. +385 51 209 450
 • F. +385 51 209 451
 • urban@rijeka.hr
  • Pročelnik

  • dr.sc., d.i.a. Škunca Srđan
  • Tajnica

  • Smokvina Vranić Iva
Utorak, 24. siječanj 2017.

Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke održat će se od 27. do 31. siječnja 2017. godine. U petak, 27. siječnja 2017. godine organiziraju se javna izlaganja s obrazloženjem Prijedloga izmjena i dopuna Plana: za javnopravna tijela u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju u 11,00 sati,…

Više informacija

Skip to content