Poslovi stvaranja uvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta i promicanje djelatnosti zaštite okoliša. Poslovi u vezi pripreme i vođenja kapitalnih projekata u kojima je Grad Rijeka investitor kao i projekata za druge investitore.

Kontakt informacije odjela

 • Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

 • Titov trg 3, Rijeka
 • T. +385 51 209 450
 • F. +385 51 209 451
 • urban@rijeka.hr
  • Pročelnik

  • dr.sc., d.i.a. Škunca Srđan
  • Tajnica

  • Smokvina Vranić Iva

Obavijesti

Utorak, 4. listopad 2016.

Obavijest o usvajanju odluke o donošenju – UPU Sportskog područja Rujevica

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje obavijest o usvajanju Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica. Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj…

Utorak, 28. lipanj 2016.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom RH u javnoj raspravi

Grad Rijeka prosljeđuje informaciju Ministarstva zašite okoliša i prirode o održavanju javne rasprave o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2016. do 2022. godine. Javna rasprava otvorena je od 23. do 30. lipnja 2016. godine. Informacije o navedenom postupku mogu se pronaći na internetskoj poveznici MZOIP-a

Četvrtak, 23. lipanj 2016.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom RH u javnoj raspravi

Grad Rijeka prosljeđuje informaciju Ministarstva zašite okoliša i prirode o održavanju javne rasprave o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2016. do 2022. godine. Javna rasprava otvorena je od 23. do 30. lipnja 2016. godine. Informacije o navedenom postupku mogu se pronaći na internetskoj poveznici MZOIP-a (I.N.)

Četvrtak, 16. lipanj 2016.

Informacija o donošenju Odluke o imenovanju Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Glavnog plana riječkog prometnog pravca na području grada Rijeke

Grad Rijeka, OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje informaciju o donošenju Odluke o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Glavnog plana razvoja riječkog prometnog pravca na području grada Rijeke na okoliš temeljem članka 72. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 3. Pravilnika o…

Utorak, 14. lipanj 2016.

Obavijest o javnoj raspravi – UPU sportskog područja Rujevica

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem najavljuje javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica koja će se održati od 24. lipnja do 25. srpnja 2016. godine. Javni uvid u Prijedlog Plana moguć je od 14. lipnja 2016. godine. Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj…

Povezane novosti

Subota, 6. svibanj 2017.

Potpisano Pismo namjere za realizaciju projekta Znanstveno-tehnologijskog parka STEP2 na Mlaki

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, predsjednik Uprave INA Industrija nafte Zoltán Áldott, član Uprave INA Industrija nafte Ivan Krešić te rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić Samaržija danas su u Salonu Grada Rijeke potpisali Pismo namjere kojim je definirano dugotrajno korištenje lokacije INA-e na Mlaki radi revitalizacije područja nekadašnje Rafinerije nafte Rijeka i realizacije projekta Znanstveno-tehnologijskog parka STEP2.

Više informacija