Poslovi stvaranja uvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta i promicanje djelatnosti zaštite okoliša. Poslovi u vezi pripreme i vođenja kapitalnih projekata u kojima je Grad Rijeka investitor kao i projekata za druge investitore.

Kontakt informacije odjela

 • Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

 • Titov trg 3, Rijeka
 • T. +385 51 209 450
 • F. +385 51 209 451
 • urban@rijeka.hr
  • Pročelnik

  • dr.sc., d.i.a. Škunca Srđan
  • Tajnica

  • Smokvina Vranić Iva
Utorak, 24. srpanj 2018.

Projektni dan Plave zastave na plažama Ploče i Kostanj

Na plažama Ploče i Kostanj, 24.  srpnja 2018. godine održan je Projektni dan Plave zastave na temu „Biootpad“, u suradnji Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Komunalnog društva „Čistoća“.

Više informacija