Poslovi stvaranja uvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta i promicanje djelatnosti zaštite okoliša. Poslovi u vezi pripreme i vođenja kapitalnih projekata u kojima je Grad Rijeka investitor kao i projekata za druge investitore.

Kontakt informacije odjela

 • Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

 • Titov trg 3, Rijeka
 • T. +385 51 209 450
 • F. +385 51 209 451
 • urban@rijeka.hr
  • Pročelnik

  • dr.sc., d.i.a. Škunca Srđan
  • Tajnica

  • Smokvina Vranić Iva

Obavijesti

Četvrtak, 2. srpanj 2015.

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi promjena nastalih u području obuhvata Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/05), te na širem gradskom području, a koje imaju utjecaj na daljnji proces provedbe prostorno-planskih uvjeta utvrđenih Planom i koje rezultiraju potrebom: izmjene oblika i…

Srijeda, 27. svibanj 2015.

Obavijest javnosti o početku izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu. Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade…

Srijeda, 27. svibanj 2015.

Obavijest javnosti o početku izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana OBAVJEŠTAVA JAVNOST da se pristupilo…

Srijeda, 27. svibanj 2015.

Obavijest javnosti o početku izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

objavljuje početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana OBAVJEŠTAVA JAVNOST da se pristupilo izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke Gradsko…

Srijeda, 27. svibanj 2015.

Obavijest javnosti o početku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana OBAVJEŠTAVA JAVNOST da se pristupilo…

Povezane novosti

Četvrtak, 23. lipanj 2016.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom RH u javnoj raspravi

Grad Rijeka prosljeđuje informaciju Ministarstva zašite okoliša i prirode o održavanju javne rasprave o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2016. do 2022. godine. Javna rasprava otvorena je od 23. do 30. lipnja 2016. godine. Informacije o navedenom postupku mogu se pronaći na internetskoj poveznici MZOIP-a (I.N.)

Više informacija