Poslovi stvaranja uvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta i promicanje djelatnosti zaštite okoliša. Poslovi u vezi pripreme i vođenja kapitalnih projekata u kojima je Grad Rijeka investitor kao i projekata za druge investitore.

Kontakt informacije odjela

 • Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

 • Titov trg 3, Rijeka
 • T. +385 51 209 450
 • F. +385 51 209 451
 • urban@rijeka.hr
  • Pročelnik

  • dr.sc., d.i.a. Škunca Srđan
  • Tajnica

  • Smokvina Vranić Iva

Obavijesti

Srijeda, 27. svibanj 2015.

Obavijest javnosti o početku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana OBAVJEŠTAVA JAVNOST da se pristupilo…

Utorak, 26. svibanj 2015.

Obavijest javnosti o početku izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči. Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana OBAVJEŠTAVA JAVNOST da se…

Ponedjeljak, 18. svibanj 2015.

Obavijest o započinjanju Javne rasprave – DPU stambenog područja Drenova-Bok

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje započinjanje javnog uvida u prijedlog Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova – Bok u Rijeci. Javna rasprava će trajati od 27. svibnja do 26. lipnja 2015. godine. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o…

Četvrtak, 19. veljača 2015.

Natječaj “Zelena energija u mom domu” – Drugi krug – Konačna bodovna lista

Grad Rijeka u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo je 2. krug Javnog natječaja za prikupljanje prijava fizičkih osoba za subvencioniranje programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama “Zelena energija u mom domu”, u periodu od 20. listopada do 4. prosinca 2014. godine.Na natječaj je pristiglo 6 prijava za…

Četvrtak, 22. siječanj 2015.

Studija okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani

Studija je prvi dio dokumentacije koja je neophodna za realizaciju projekta izgradnje drugog kolosijeka postojeće željezničke pruge kroz grad Rijeku, na dionici od Škrljeva do Jurdana. Naručitelj Studije su Hrvatske željeznice, a Grad Rijeka, kao i Primorsko goranska županija, sudjelovale su u Projektnoj koordinaciji koja je pratila ukupan proces njezine izrade. Studija je dovršena u…

Povezane novosti

Četvrtak, 22. siječanj 2015.

Projekt izgradnje drugog kolosijeka

Projekt izgradnje drugog kolosijekaNaručitelj Studije su Hrvatske željeznice, a Grad Rijeka, kao i Primorsko goranska županija, sudjelovale su u Projektnoj koordinaciji koja je pratila ukupan proces njezine izrade. Studija je dovršena u listopadu prošle godine te se nastavljaju aktivnosti na izradi projektne dokumentacije koja je potrebna za ishođenje dozvola. Tako će se izrada idejnih i…

Više informacija