Poslovi stvaranja uvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta i promicanje djelatnosti zaštite okoliša. Poslovi u vezi pripreme i vođenja kapitalnih projekata u kojima je Grad Rijeka investitor kao i projekata za druge investitore.

Kontakt informacije odjela

 • Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

 • Titov trg 3, Rijeka
 • T. +385 51 209 450
 • F. +385 51 209 451
 • urban@rijeka.hr
  • Pročelnik

  • dr.sc., d.i.a. Škunca Srđan
  • Tajnica

  • Smokvina Vranić Iva

Obavijesti

Petak, 16. listopad 2015.

Objavljen natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na atraktivnim lokacijama za izgradnju stambenih građevina

Grad Rijeka raspisao je natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke na sveukupno devet lokacija na različitim dijelovima Grada Rijeke za izgradnju stambenih, obiteljskih i višestambenih građevina. Natječaj je otvoren do 30. listopada do 11.30 sati, a bit će održana i prezentacija namijenjena potencijalnim investitorima. Lokacije su na različitim dijelovima grada Rijeke, od…

Utorak, 13. listopad 2015.

Studija utjecaja na okoliš sustava javne odvodnje Grad, aglomeracija Rijeka ‒ Početak Javne rasprave

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, na temelju Uredbe o informiranju javnosti i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode objavljuje početak Javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje “Grad”, aglomeracija Rijeka. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za…

Četvrtak, 2. srpanj 2015.

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi promjena nastalih u području obuhvata Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/05), te na širem gradskom području, a koje imaju utjecaj na daljnji proces provedbe prostorno-planskih uvjeta utvrđenih Planom i koje rezultiraju potrebom: izmjene oblika i…

Srijeda, 27. svibanj 2015.

Obavijest javnosti o početku izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu. Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade…

Srijeda, 27. svibanj 2015.

Obavijest javnosti o početku izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana OBAVJEŠTAVA JAVNOST da se pristupilo…

Povezane novosti

Utorak, 24. siječanj 2017.

Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke održat će se od 27. do 31. siječnja 2017. godine. U petak, 27. siječnja 2017. godine organiziraju se javna izlaganja s obrazloženjem Prijedloga izmjena i dopuna Plana: za javnopravna tijela u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju u 11,00 sati,…

Više informacija