Poslovi stvaranja uvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta i promicanje djelatnosti zaštite okoliša. Poslovi u vezi pripreme i vođenja kapitalnih projekata u kojima je Grad Rijeka investitor kao i projekata za druge investitore.

Kontakt informacije odjela

 • Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

 • Titov trg 3, Rijeka
 • T. +385 51 209 450
 • F. +385 51 209 451
 • urban@rijeka.hr
  • Pročelnik

  • dr.sc., d.i.a. Škunca Srđan
  • Tajnica

  • Smokvina Vranić Iva

Obavijesti

Petak, 4. travanj 2014.

Javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja radno-servisne zone na Rujevici u Rijeci

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje javnu raspravu o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja radno-servisne zone na Rujevici u Rijeci, koja će trajati od 14. do 18. srpnja 2014. godine. Temeljem članka 96. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13), te Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke…

Petak, 28. ožujak 2014.

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke – Objava javne rasprave

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 ) te Zaključka gradonačelnika Grada Rijeke (Klasa:023-01/14-04/29-22; Urbroj:2170/01-15-00-14-36) od 26. ožujka 2014. godine, u svojstvu Nositelja izrade prostornih planova…

Srijeda, 12. ožujak 2014.

Poziv vlasnicima nekretnina na kojima se planira izgradnja gradskog parka na Pomeriu

Grad Rijeka, kao korisnik izvlaštenja namjerava pristupiti uređenju gradskog parka na Pomeriu, te je u tu svrhu ishodio lokacijsku dozvolu KLASA:UP/I-350-05/12-05/87 URBROJ:2170/01-13-01-12-19/SN, sukladno kojoj je izrađen pracelacijski elaborat. U građevnu česticu parka Pomerio ulazi k.č. 1926/4, k.o. Rijeka. Grad Rijeka zainteresiran je za kupnju predmetnih nekretnina, te se pozivaju vlasnici navedenih nekretnina zainteresirani za prodaju…

Utorak, 25. veljača 2014.

Rezultati Natječaja za sufinanciranje projekata udruga iz područja zaštite prirode, zaštite okoliša, ekologije i održivog razvitka u 2014. godini od strane Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

Sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Rijeke od 19. studenog 2013. godine raspisan je javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga iz područja zaštite prirode, zaštite okoliša, ekologije i održivog razvitka u 2014. godini. Na natječaj objavljen u “Novom listu” i web stranicama Grada Rijeke, prijedloge je do roka podnošenja 31.12.2013. godine dostavilo 24 predlagatelja, koji su ukupno…

Povezane novosti