U Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu osiguravaju se lokalne potrebe stanovnika u području sporta i tehničke kulture, vodi se briga o objektima sporta i tehničke kulture Grada, u suradnji s drugim tijelima Grada osmišljava se i planira razvoj mreže objekata sporta i tehničke kulture Grada i provode zajedničke aktivnosti na gradskim projektima.

Odjel obavlja stručne poslove u svezi sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značenja za Grad te provodi poslovnu suradnju sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“, Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke i trgovačkim društvom u vlasništvu Grada “Rijeka sport” za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata.

Odjel obavlja poslove i zadatke u svezi s programom javnih potreba Grada Rijeke u sportu odnosno tehničkoj kulturi, odnosno poslovi u svezi s raspolaganjem sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke koja su po namjeni i iznosima odobrena za odnosne programe javnih potreba, a poglavito:

  • izrada kriterija za programiranje, način i uvjeti raspoređivanja te način dodjele i praćenja namjenskog korištenja sredstava odobrenih iz Proračuna i
  • skrb o stručnom radu, o obrazovnoj i informacijskoj djelatnosti koje su u funkciji realizacije programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

Odjel predlaže namjenu i način korištenja objekata sporta i tehničke kulture te nadzire njihovo korištenje.