Poslovi vezani uz procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja i poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja.

Kontakt informacije odjela

Skočilić Snježana
  • Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke

  • Korzo 16, Rijeka
  • T. +385 51 209 219
  • F. +385 51 209 630
  • revizija@rijeka.hr
    • Voditeljica Ureda, ovlaštena unutarnja revizorica za javni sektor

    • Skočilić Snježana