Poslovi vezani uz socijalnu skrb za građane koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih razloga nisu u stanju samostalno zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe te poslovi vezani uz unapređenje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite.

Kontakt informacije odjela

Povezane novosti

Petak, 24. studeni 2017.

Progovorite protiv nasilja nad ženama

Ako o nasilju iskreno ne progovorimo, nikad neće prestati. Tema je to kampanje “Čitaj između redaka” koja počinje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a završava na Međunarodni dan ljudskih prava 10. prosinca.

Više informacija

Petak, 3. studeni 2017.

Predavanja u mjesecu borbe protiv raka

U sklopu tradicionalne manifestacije Studeni – mjesec borbe protiv raka koju organizira Liga protiv raka županije Primorsko-goranske organizira niz javno-znanstvenih i stručnih predavanja.

Više informacija