Različitim socijalnim mjerama (naknada troškova i novčane pomoći građanima) Grad Rijeka od 1993. nastoji spriječiti siromaštvo i/ili socijalnu isključenost svojih najugroženijih građana: korisnici zajamčene minimalne naknade, kućanstva s niskim prihodima, umirovljenici s niskim mirovinama, korisnici prava na osobnu invalidninu, korisnici prava na doplatak za pomoć i njegu, osobe s oštećenjem organizma koje imaju teži ili teški invaliditet – oštećenje funkcionalnih sposobnosti, stradalnika iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te dobrovoljnih darivatelja krvi, korisnici dječjeg doplatka i udomitelji maloljetnog djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Osim prava na naknadu troškova stanovanja i obroka u pučkoj kuhinji, koji se jamče svim građanima Republike Hrvatske kojima prijeti siromaštvo, u Rijeci su tim građanima, kao i onima izloženima socijalnoj isključenosti (npr. osobe s invaliditetom, starije osobe), dostupna i mnoga druga prava i pomoći.

Uz to, Grad Rijeka u suradnji s nizom partnerskih organizacija nastoji socijalno ranjivim skupinama omogućiti sudjelovanje u različitim aktivnostima i korištenje različitih socijalnih usluga koje su im potrebne.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za socijalnu skrb

Referentica 1 za socijalnu skrb T. +385 51 209 322 Titov trg 3, Rijeka Blažetić Kraguljac Zorana
zorana.kraguljac@rijeka.hr
Referentica za socijalnu skrb T. +385 51 209 320 Titov trg 3, Rijeka Košpo Keškić Senija
senija.kospo-keskic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica 1 za socijalnu skrb T. +385 51 209 625 Korzo 16, Rijeka Milotić Parać Karmen
karmen.milotic-parac@rijeka.hr
Referentica za socijalnu skrb - koordinatorica T. +385 51 209 628 Korzo 16, Rijeka Piković Vedrana
vedrana.pikovic@rijeka.hr
Voditeljica Službe za socijalnu skrb T. +385 51 209 362 Korzo 16, Rijeka Pudić Maja
maja.pudic@rijeka.hr