U Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb prate se statistički podaci koji se odnose na zdravlje građana te podaci koji govore o kvantiteti i kvaliteti zdravstva i zdravstvene zaštite na području grada. Planiraju se, provode, sufinanciraju i prate različite aktivnosti, projekti i programi koji se tiču prevencije bolesti i zaštite zdravlja.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Zdravstvo

Savjetnica za programe i psihološke poslove T. +385 51 209 620 Korzo 12, Rijeka Dankić Kristina
kristina.dankic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za projekt "Rijeka - zdravi grad" T. +385 51 209 624 Korzo 16, Rijeka Mandekić Jadran
jadran.mandekic@rijeka.hr
Pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb T. +385 51 209 623 Korzo 16, Rijeka Mušković Karla
karla.muskovic@rijeka.hr