U Uredu Grada obavljaju se:

  • pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća;
  • stručni i administrativni poslovi u svezi pripremanja i organizacije gradonačelnikovog kolegija te sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća;
  • poslovi organizacije protokolarnih primanja i prigodnih svečanosti;
  • poslovi  koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Grada s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima;
  • poslovi u svezi ostvarivanja prava nacionalnih manjina;
  • poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama;
  • poslovi u svezi zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima,
  • poslovi u svezi razvijanja međunarodne suradnje te poslovi koji proizlaze iz područja europskih integracija,
  • suradnja s civilnim sektorom,
  • savjetodavni poslovi iz područja financija, prava i razvoja za potrebe Gradonačelnika.