Kabinet gradonačelnika za potrebe gradonačelnika i predsjednika Gradskoga vijeća planira, organizira i realizira sljedeće poslove:

 

 

Skip to content