Planiranje i koordinacija aktivnosti protokola i međunarodne suradnje, koordinacija radnim timovima za organizaciju manifestacija i projekata od interesa za Grad Rijeku.

Temeljem Statuta Grada Rijeke u svibnju 2016. godine donesen je Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Protokol

Savjetnica za poslove protokola T. +385 51 209 544 Korzo 16, Rijeka Jelušić-Požarić Dijana
dijana.jelusic@rijeka.hr
Savjetnik za poslove protokola T. +385 51 209 523 F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Kralj Darko
darko.kralj@rijeka.hr
Stručna suradnica za poslove protokola T. +385 51 209 522 Korzo 16, Rijeka Mavrinac Tajana
tajana.mavrinac@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za odnose s javnošću T. 385 51 209 536 Korzo 16 Radić Sara
sara.radic@rijeka.hr
Savjetnica za protokol i odnose s javnošću T. +385 51 209 648 Korzo 16, Rijeka Rajačić-Lukić Aleksandra
aleksandra.rajacic@rijeka.hr
Voditeljica Kabineta gradonačelnika - pomoćnica pročelnika T. +385 51 209 521 Korzo 16, Rijeka Ujedno i Službenik za informiranje, Službenik za zaštitu osobnih podataka
Šajn Doris
doris.sajn@rijeka.hr
Referentica 1 za administrativne poslove T. +385 51 209 525 Korzo 16, Rijeka Tomić Damira
damira.tomic@rijeka.hr
protokol@rijeka.hr

 

 

 

Skip to content