Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Glavni kontakt Ureda Grada

Ured Grada T. +385 51 209 524 F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Pročelnica
Lelas Turak Verena
Tajnica
Eda Harbaš
ured-grada@rijeka.hr
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Ured grada

Viša savjetnica koordinatorica za suradnju s medijima i komunikaciju na društvenim mrežama T. +385 51 209 378
T. +385 99 312 54 89
F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Balen Iva
iva.balen@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica 2 za unutarnju i vanjsku komunikaciju gradonačelnika T. +385 51 209 512 F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Balen Kufner Katarina
katarina@rijeka.hr
Referentica za pripremu sjednica Gradskog vijeća T. +385 51 209 533 Korzo 16, Rijeka Barišić Rosa
rosa.barisic@rijeka.hr
Viša savjetnica gradonačelnika - specijalistica za europske projekte T. +385 51 209 687 F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Belošević Romac Suzana
suzana.belosevic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica 2 - novinar i fotograf za gradske portale T. +385 51 209 973 Bembić Majda
majda.bembic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za poslove protokola T. +385 51 209 309 Korzo 16, Rijeka Bilić Lucija
lucija.bilic@rijeka.hr
Viša referentica administratorica projekata transparentnosti i on line usluga T. +385 51 209 598 Dolac 8, Rijeka Kučić Bojana
bojana.kucic@rijeka.hr
Viša savjetnica-koordinatorica za unutarnju i vanjsku komunikaciju gradonačelnika T. +385 51 209 695 Korzo 16, Rijeka Bošković Maja
maja.boskovic@rijeka.hr
Referentica 1 za odnose s medijima T. +385 51 209 971
T. +385 99 2442 263
Korzo 16, Rijeka Brkić Žagar Gordana
gordana.brkic-zagar@rijeka.hr
Voditeljica Službe za koordinaciju poslova urbane aglomeracije Rijeka T. +385 51 209 614
T. +385 99 2391 409
F. +385 51 209 537 Korzo 16, Rijeka Depikolzuane Maja
maja.depikolzuane@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 340 Korzo 16, Rijeka Gaćina Barbara
barbara.gacina@rijeka.hr
Tehnički urednik gradskih portala T. +385 51 209 599
T. +385 99 2197 973
F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Grudić Goran
goran.grudic@rijeka.hr
Tajnica Ureda Grada T. +385 51 209 524 F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Harbaš Eda
eda.harbas@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za provedbu EU projekata T. +385 51 209 942 Korzo 16, Rijeka Hriljac Nikšić Mirna
mirna.hriljac-niksic@rijeka.hr
Viša referentica administratorica on line komunikacije i on line usluga T. + 385 51 209 647 Dolac 8, Rijeka Šaša Jadranka
jadranka.sasa@rijeka.hr
Savjetnica za poslove protokola T. +385 51 209 544 Korzo 16, Rijeka Jelušić Dijana
dijana.jelusic@rijeka.hr
Viša savjetnica gradonačelnika – specijalistica za energetiku T. +385 51 209 421 F. +385 51 321 424 Korzo 16, Rijeka Jukić Neznanović Tajana
tajana.jukic.neznanovic@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica 2 za pravne poslove T. +385 51 209 526 Korzo 16, 51000 Rijeka Jurković Vesna
vesna.jurkovic@rijeka.hr
Savjetnik za poslove protokola T. +385 51 209 523 F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Kralj Darko
darko.kralj@rijeka.hr
Zamjenica Gradonačelnika Korzo 16, Rijeka Krpan Sandra
sandra.krpan@rijeka.hr
Viša savjetnica – koordinatorica 2 – tajnica kolegija gradonačelnika T. +385 51 209 532 Korzo 16, Rijeka Ujedno Koordinatorica za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
Labudović-Maržić Vesna
vesna.labudovic-marzic@rijeka.hr
Pročelnica Ureda Grada T. +385 51 209 528 Korzo 16, Rijeka Lelas Turak Verena
verena.lelas-turak@rijeka.hr
Savjetnica 2 za odnose s javnošću T. +385 51 209 972 F. +385 51 209 972 Korzo 16, Rijeka Mamić Ljiljana
ljiljana@rijeka.hr
Voditelj tehničke podrške T. +385 51 209 504 Korzo 16, Rijeka Merle Aleksandar
aleksandar.merle@rijeka.hr
Savjetnica za projekte urbane aglomeracije T. +385 51 209 616
T. +385 91 2122 616
Korzo 16, Rijeka Miletić Lončar Anita
anita.miletic-loncar@rijeka.hr
Viša savjetnica gradonačelnika - specijalistica za pravne poslove T. +385 51 209 531 F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Mirković – Matulović Tamara
tamara.mirkovic-matulovic@rijeka.hr
Referentica za pripremu kolegija gradonačelnika T. +385 51 209 534 F. +385 51 209 548 Korzo 16, Rijeka Muzica Ksenija
ksenija.muzica@rijeka.hr
Glavni urednik gradskog portala www.rijeka.hr T. +385 51 209 551
T. +385 98 328 463
Korzo 16, Rijeka Nikolac Ivica
ivica.nikolac@rijeka.hr
Savjetnica za pripremu sjednica Gradskog vijeća T. +385 51 209 535 F. +385 51 209 537 Korzo 16, Rijeka Nikolić Federika
federika.nikolic@rijeka.hr
Stručna suradnica za koordinaciju poslova gradonačelnika T. +385 51 209 527 F. +385 51 334 008 Korzo 16, Rijeka Novak Zeoli Iva
iva@rijeka.hr
Zamjenik Gradonačelnika Korzo 16, Rijeka Palčevski Goran
palcevski.goran@rijeka.hr
Viša savjetnica - tajnica Gradskog vijeća T. +385 51 209 539 F. +385 51 209 537 Korzo 16, Rijeka Pavlović-Vodinelić Mirna
mirna.pavlovic-vodinelic@rijeka.hr
Tajnica predsjednika Gradskoga vijeća T. +385 51 209 541 Korzo 16, Rijeka Pece Ines
ines.pece@rijeka.hr
Referentica za administrativne poslove F. +385 51 209 694 Korzo 16, Rijeka Pešov Daniela
Daniela.Pesov@rijeka.hr
Referent administrator projekta on line usluga T. +385 51 209 505 Korzo 16, Rijeka Podobnik Dejan
dejan.podobnik@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za odnose s javnošću T. 385 51 209 536 Korzo 16 Radić Sara
sara.radic@rijeka.hr
Savjetnica novinarka gradskih portala i administrator projekata transparentnosti T. +385 51 209 563 Korzo 16, Rijeka Smiljana Radović Lagator
smiljana.radovic@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za protokol i međunarodnu suradnju T. +385 51 209 648 Korzo 16, Rijeka Rajačić Lukić Aleksandra
aleksandra.rajacic@rijeka.hr
Savjetnica 2 - Prevoditeljica za engleski i talijanski jezik portala www.rijeka.hr T. +385 51 209 207 Korzo 16, Rijeka Sabalić Zrinka
zrinka.sabalic@rijeka.hr
Pomoćnica pročelnika T. +385 51 209 521 Korzo 16, Rijeka Ujedno i Službenik za informiranje, Službenik za zaštitu osobnih podataka
Šajn Doris
doris.sajn@rijeka.hr
Voditeljica - ravnateljica Direkcije za odnose s medijima, on line komuniciranje i projekte transparentnosti uprave T. +385 51 209 229
T. +385 98 459 284
Korzo 16, Rijeka Stoiljković Medved Lea
lea@rijeka.hr
Savjetnica za suradnju s civilnim društvom i projektima financiranim iz EU T. +385 51 209 615 F. +385 51 209 524 Korzo 16, Rijeka Tatalović Maja
maja.tatalovic@rijeka.hr
Referentica 1 za administrativne poslove T. +385 51 209 525 Korzo 16, Rijeka Tomić Damira
damira.tomic@rijeka.hr
protokol@rijeka.hr
Glavna urednica gradskog portala www.mojarijeka.hr T. +385 51 209 970
T. +385 91 2981 335
Korzo 16, Rijeka Vukelić Andrea
andrea.vukelic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove protokola i organizaciju manifestacija T. +385 51 209 648
T. +385 91 21 22 013
Korzo 16, Rijeka Zgodić Sonja
sonja.zgodic@rijeka.hr
Viša savjetnica gradonačelnika - specijalistica za razvoj i gospodarstvo T. +385 51 209 530 F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Zrilić Nataša
natasa.zrilic@rijeka.hr