Služba za odnose s javnošću i protokol – Kabinet gradonačelnika za potrebe gradonačelnika i predsjednika Gradskoga vijeća planira, organizira i realizira sljedeće poslove: