Planiranje i koordinacija aktivnosti protokola i međunarodne suradnje, koordinacija radnim timovima za organizaciju manifestacija i projekata od interesa za Grad Rijeku.

Temeljem Statuta Grada Rijeke u svibnju 2016. godine donesen je Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Protokol i međunarodna suradnja

Viša stručna suradnica za poslove protokola T. +385 51 209 309 Korzo 16, Rijeka Bilić Lucija
lucija.bilic@rijeka.hr
Viša savjetnica-koordinatorica za unutarnju i vanjsku komunikaciju gradonačelnika T. +385 51 209 695 Korzo 16, Rijeka Bošković Maja
maja.boskovic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove protokola T. +385 51 209 544 Korzo 16, Rijeka Jelušić Dijana
dijana.jelusic@rijeka.hr
Savjetnik za poslove protokola T. +385 51 209 523 F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Kralj Darko
darko.kralj@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za protokol i međunarodnu suradnju T. +385 51 209 648 Korzo 16, Rijeka Rajačić Lukić Aleksandra
aleksandra.rajacic@rijeka.hr
Pomoćnica pročelnika T. +385 51 209 521 Korzo 16, Rijeka Ujedno i Službenik za informiranje, Službenik za zaštitu osobnih podataka
Šajn Doris
doris.sajn@rijeka.hr
Referentica 1 za administrativne poslove T. +385 51 209 525 Korzo 16, Rijeka Tomić Damira
damira.tomic@rijeka.hr
protokol@rijeka.hr
Savjetnica za poslove protokola i organizaciju manifestacija T. +385 51 209 648
T. +385 91 21 22 013
Korzo 16, Rijeka Zgodić Sonja
sonja.zgodic@rijeka.hr