Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Savjetnici gradonačelnika

Viša savjetnica gradonačelnika - specijalistica za europske projekte T. +385 51 209 687 F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Belošević Romac Suzana
suzana.belosevic@rijeka.hr
Viša savjetnica gradonačelnika – specijalistica za energetiku T. +385 51 209 421 F. +385 51 321 424 Korzo 16, Rijeka Jukić Neznanović Tajana
tajana.jukic.neznanovic@rijeka.hr
Viša savjetnica gradonačelnika - specijalistica za pravne poslove T. +385 51 209 531 F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Mirković – Matulović Tamara
tamara.mirkovic-matulovic@rijeka.hr
Viša savjetnica gradonačelnika - specijalistica za razvoj i gospodarstvo T. +385 51 209 530 F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Zrilić Nataša
natasa.zrilic@rijeka.hr