U Službi za koordinaciju poslova Urbane aglomeracije Rijeka obavljaju se poslovi organizacije i koordinacije rada svih tijela Urbane aglomeracije Rijeka i radnih timova Urbane aglomeracije Rijeka.

Urbana aglomeracija Rijeka je formirana s ciljem učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja, u prvom redu putem povlačenja sredstava iz fondova Europske unije putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).

Djelokrug rada Službe:

  • davanje tumačenja, objašnjenja, savjeta i preporuka tijelima urbane aglomeracije te stručnim službama članica Urbane aglomeracije
  • praćenje dostupnosti i mogućnosti financiranja projekta sredstvima fondova Europske unije,
  • praćenje provedbe Strategije Urbane aglomeracije
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za koordinaciju poslova Urbane aglomeracije Rijeka

Voditeljica Službe za koordinaciju poslova urbane aglomeracije Rijeka T. +385 51 209 614
T. +385 99 2391 409
F. +385 51 209 537 Korzo 16, Rijeka Depikolzuane Maja
maja.depikolzuane@rijeka.hr
Savjetnica za projekte urbane aglomeracije T. +385 51 209 616
T. +385 91 2122 616
Korzo 16, Rijeka Miletić Lončar Anita
anita.miletic-loncar@rijeka.hr