Civilno društvo je ključan segment aktivnog i odgovornog građanstva te doprinosi unapređenju lokalne zajednice u kojoj njeni građani žive, stoga su razvoj civilnoga društva i  poticanje suradnje organizacija civilnoga društva i Grada Rijeke jedan od prioriteta Grada Rijeke.

Ured Grada kontinuirano sufinancira niz aktivnosti, projekata i programa neprofitnih organizacija u područjima: mladi, volonterstvo, međunarodna suradnja te nacionalne manjine, s ciljem unapređenja aktivnog djelovanja građana u lokalnoj zajednici te unapređenja kvalitete života građana, kao i međunarodne suradnje Grada Rijeke.

Temeljni propisi koji se odnose na suradnju s civilnim društvom su:

  • Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/1470/17 i 98/19)
  • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21)
  • Pravilnik o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18).

Vezane vijesti: