U Uredu Grada kontakte s građanima održavaju suradnice za odnose s javnošću:

Katarina Balen Kufner
E- mail: katarina@rijeka.hr
Tel: +385 51 209 512
Fax: +385 51 209 520
Adresa: Korzo 16, Rijeka

Ljiljana Mamić
E- mail: ljiljana@rijeka.hr
Tel: +385 51 209 972
Fax: +385 51 209 520
Adresa: Korzo 16, Rijeka

Sara Radić
E- mail: sara.radic@rijeka.hr
Tel: +385 51 209 536
Fax: +385 51 209 520
Adresa: Korzo 16, Rijeka

Prijam građana kod gradonačelnika

Gradonačelnik u pravilu građane prima na razgovor dva puta mjesečno. Za razgovor kod gradonačelnika možete se najaviti putem sljedećih brojeva
Telefona: +385 51 209 527
Faksa: 051 334 008
E-maila: gradonacelnik@rijeka.hr
ili pisanim putem na adresu: Grad Rijeka, Gradonačelnik, Korzo 16, 51000 Rijeka

Poštanski sandučić gradonačelnika

Poštanski sandučić gradonačelnika nalazi se na recepciji Grada Rijeke, Korzo 16, Rijeka, prizemno.

Ostali oblici komunikacije:

RI INFO – Informativni centar Grada Rijeke

Korzo 18 b, Rijeka
Tel: +385 51 209 691
Tel:/Fax: +385 51 209 692
E- mail: ri-info@rijeka.hr

Radno vrijeme Informativnoga centra Grada Rijeke:
od ponedjeljka do petka od 8.00 – 20.00 sati, a subotom od 9.00 – 13.00 sati.

Rubrika “Reci glasno”

Putem rubrike “Reci glasno!” na portalu Moja Rijeka također možete postaviti pitanje gradskoj upravi ili pak ukazati na kakve probleme vezane uz područja nadležnosti gradskog sustava. Odgovori se kao i pitanja u ovoj rubrici javno objavljuju.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Koordinatorica za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (prema Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata) je Katarina Balen Kufner.

Tel: +385 51 209 512
E- mail: katarina@rijeka.hr

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Službenik za informiranje (prema Zakonu o pravu na pristup informacijama) je Doris Šajn.

Tel: +385 51 209 521
E mail: informacije@rijeka.hr

Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka Grada Rijeke je Doris Šajn.

Tel: +385 51 209 521
E-mail: doris.sajn@rijeka.hr

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Unutarnja i vanjska komunikacija gradonačelnika

Viša savjetnica - koordinatorica 2 za unutarnju i vanjsku komunikaciju gradonačelnika T. +385 51 209 512 F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Balen Kufner Katarina
katarina@rijeka.hr
Viša savjetnica-koordinatorica za unutarnju i vanjsku komunikaciju gradonačelnika T. +385 51 209 695 Korzo 16, Rijeka Bošković Maja
maja.boskovic@rijeka.hr
Savjetnica 2 za odnose s javnošću T. +385 51 209 972 F. +385 51 209 972 Korzo 16, Rijeka Mamić Ljiljana
ljiljana@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za odnose s javnošću T. 385 51 209 536 Korzo 16 Radić Sara
sara.radic@rijeka.hr
Pomoćnica pročelnika T. +385 51 209 521 Korzo 16, Rijeka Ujedno i Službenik za informiranje, Službenik za zaštitu osobnih podataka
Šajn Doris
doris.sajn@rijeka.hr