Direkcija za razvoj informacijskih sustava planira, projektira, izgrađuje i uspostavlja aplikativna programska rješenja za potrebe Grada Rijeke, komunalnih društava, ustanova i trgovačkih društava kojima je Grada Rijeka vlasnik ili koja obavljaju djelatnost od važnosti za Grad Rijeku. Djelatnice i djelatnici Direkcije planiraju, vode, nadziru i sudjeluju u realizaciji informatičkih projekata temeljenih na Oracle, EMC2 Documentum i Microsoft tehnološkim platformama koje predstavljaju tehnološki standard informacijske infrastrukture Grada Rijeke.


Metodološki okvir rada Direkcije čine:

  • Oracle CDM (eng. Custom Development Method) – metodologija za razvoj aplikacijskih sustava i
  • Oracle AIM (eng. Applications Implementation Method) –  metodologija za implementaciju aplikacijskih sustava.

Za praćenje realizacije softverskih projekata u upotrebi je prilagođena i pojednostavljena metodologija Instituta za upravljanje projektima (Project Management Institute – PMI), a prema preporukama sadržanim u PMBOK® Vodiču ( eng. A Guide to the Project Management Body of Knowledge – PMBOK® Guide) pri čemu se za potporu sustavu upravljanja projektima koristi Microsoft Project Server tehnološka platforma.


Korisnici naših aplikativnih rješenja su:

1. Odjeli gradske uprave Grada Rijeke

2. Komunalna i trgovačka društva
•  Komunalno društvo Autotrolej  d.o.o.
•  Komunalno društvo Čistoća d.o.o.
•  Komunalno društvo Kozala d.o.o.
•  Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija  d.o.o.
•  Trgovačko društvo Rijeka promet d.o.o.
•  Trgovačko društvo Energo  d.o.o.
•  Trgovačko društvo Rijeka sport d.o.o.
•  Trgovačko društvo RI-stan d.o.o.

3. Ustanove
•  Dječji vrtić Rijeka
•  Gradska knjižnica Rijeka
•  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca
•  Gradsko kazalište lutaka Rijeka
•  Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
•  Muzej moderne i suvremene umjetnosti
•  Muzej grada Rijeke
•  Psihijatrijska bolnica Lopača

 

PROJEKTI REALIZIRANI U PRETHODNOM RAZDOBLJU

Integralni informacijski sustav

Zavod za informatičku djelatnost, u zajedništvu s ostalim Odjelima, radi na razvoju i implementaciji Integralnog informacijskog sustava Grada, temeljenog na jedinstvenoj tehnološkoj platformi, Oracel 10g. Do sada su realizirane cjeline “Glavna knjiga proračuna”, “Elektronička knjiga ugovora s dobavljačima” i “Knjiga ulaznih faktura”.

 

Elektronički ured (eUred)

Početkom 2008. godine u Gradu Rijeci je implementirano programsko rješenje „Izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i gradnje“, koje pruža podršku uredskom poslovanju u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje. Naknadno je, poopćavanjem funkcionalnosti, pružena podrška standardnim poslovnim procesima uredskog poslovanja svih Odjela gradske uprave Grada Rijeke.

 

Uspostava elektroničke arhive Plaća

Projekt je obuhvatio razvoj aplikativnog rješenja za pristup i manipulaciju elektroničkim preslikama dokumenata vezanim za obračun plaća i naknada, njihovu obradu i elektroničko arhiviranje. Infrastrukturna podloga za projekt je postojeća instalacija EMC2 Documentum sustava, a digitalizirano je 18.000 listova A3 i 20.000 listova A4 formata, čime su obuhvaćeni svi platni kartoni zaposlenika i M4 obrasci.

 

Informatizacija prometnog redarstva Grada Rijeke

Grad Rijeka osnovao je Direkciju za prometno redarstvo, a da bi se poslovi Direkcije obavljali kvalitetno i efikasno nužna je informatizacija čitavoga radnog procesa, od uočavanja prekršaja do kažnjavanja počinitelja. Razvijen je informacijski sustav koji  omogućuje da se nakon uočavanja prekršaja isti informatički obradi na samom mjestu počinjenja, pomoću softverskog rješenja uspostavljenog na prenosivom uređaju koji u sebi sadrži kameru, GPS lokator i ima mogućnost bežičnog prijenosa podataka. Utvrđeni podaci bežičnom vezom prenose se u centralni sustav Grada, nakon čega slijedi daljnja upravna obrada, do izdavanja Obveznog prekršajnog naloga i njegovog praćenja do konačnosti.

 

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija za razvoj informacijskih sustava

Projektant informatičkog sustava T. +385 51 209 564 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Bujačić Elvis
elvis.bujacic@rijeka.hr
Projektantica informatičkog sustava T. +385 51 209 650 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Bujan Gordana
gordana.bujan@rijeka.hr
Savjetnik 2 za razvoj i uvođenje informatičkog sustava T. +385 51 209 632 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Bukvić Antonio
antonio.bukvic@rijeka.hr
Specijalistički administrator informatičkog sustava T. +385 51 209 216 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Jurković Robert
robert.jurkovic@rijeka.hr
Projektantica informatičkog sustava T. +385 51 209 646
T. +385 91 2122 646
F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Košmerl Vlašić Svjetlana
Svjetlana.KosmerlVlasic@rijeka.hr
Voditelj - ravnatelj Direkcije za informatičke sustave T. +385 51 209 466 Korzo 16, Rijeka Lazarić Nenad
nenad.lazaric@rijeka.hr
Projektant informatičkog sustava T. +385 51 209 331 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Radobuljac Marinko
marinko.radobuljac@rijeka.hr
Referentica za razvoj informatičkog sustava T. +385 51 209 649 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Raos Snježana
snjezana.raos@rijeka.hr
Savjetnik za razvoj i uvođenje informatičkog sustava T. +385 51 209 236 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Vlašić Željko
zeljko.vlasic@rijeka.hr