Zavod za informatičku djelatnost obavlja poslove planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja informacijskih sustava, geoinformacijskih (GIS) sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, WEB Portala Grada te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima u okviru izgradnje e-Uprave. Obavlja poslove planiranja, nabave i upravljanja informatičko komunikacijskim resursima, nadzora nad radom mreže (intranet i internet) te osigurava sigurnost i zaštitu podataka.

Obavlja poslove razvoja, izgradnje, održavanja i gospodarenja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom u vlasništvu Grada. Obavlja poslove razvoja, uspostave i održavanja Kontakt centra Grada Rijeke. Planira i provodi edukaciju službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu.

Informatika se u gradskoj upravi razvija na način da iz servisa informatičkih usluga i tehničko-tehnološke potpore prelazi u poveznicu boljeg funkcioniranja svih organizacijskih jedinica Gradske uprave.
Osim informatizacije odjela gradske uprave, Zavod aktivno učestvuje u informatizaciji komunalnih i trgovačkih društava, kao i ustanova kojima je Grad osnivač i vlasnik, u smislu stvaranja integriranog informatičkoga sustava Grada u okvirima lokalne samouprave na načelu distribuiranosti.

Takvo opredjeljenje sadržano je u izgradnji jedinstvenog informacijskog odnosa informatičkog sustava koji počiva na:

  • tehničko-tehnološkoj osnovi,
  • programskoj potpori funkcioniranja sustava,
  • elektroničkom komunikacijskom sustavu.