Služba vodi ili surađuje na provedbi EU i međunarodnih projekata iz područja ICT-a, projekata iz područja eUsluga,  uvodi i brine se za Portal eUsluga, Portal otvorenih podataka te Intranet portal, i vodi projekte iz područja eUključivosti i edukacije ciljanih skupina građana.

Služba predstavlja Grad Rijeku u međunarodnim udrugama gradova EUROCITIES Knowledge Society Forum, Major Cities of Europe IT users group te globalnim inicijativama Green Digital Charter, The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities i  OASC – Open & Agile Smart Cities

Služba za eUpravu surađuje i koordinira provedbu nacionalnih  i europskih strateških smjernica vezanih za provođenje Digitalnog plana za Europu “Digital Agenda for Europe

U suradnji s udrugom MIPRO, Služba organizira konferenciju DaNTe namijenjenu svima koje zanimaju nove tehnologije. Predavači su eksperti iz područja gospodarstva, uprave, obrazovanja i znanosti, a na kraju skupa organizira se rasprava o prezentiranim temama. Jednom godišnje, na skupu MIPRO u Opatiji, Služba predstavlja ICT projekte Grada Rijeke.

U suradnji s Odjelom za informatiku Sveučilišta u Rijeci i Microsoft Hrvatska organizira edukacijski program “Microsoft Software Startup Academy” (MSSA).

 

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za E-upravu

Referent 1 administrator - koordinator eUsluga T. +385 51 209 566 F. +385 51 209 635 Dolac 8, Rijeka Balenović Davorin
davorin.balenovic@rijeka.hr
Koordinatorica administratorica međunarodnih projekata T. +385 51 209 598 F. +385 51 209 635 Dolac 8, Rijeka Dijana Čizmadija
dijana.cizmadija@rijeka.hr
Stručno osposobljavanje T. +385 51 209 598 Korzo 16, Rijeka Iva Gracin
iva.gracin@rijeka.hr
Administrator - koordinator za eUpravu T. +385 51 209 440 F. +385 51 209 635 Dolac 8, Rijeka Mandekić Ivan
ivan.mandekic@rijeka.hr
Voditeljica Službe za eUpravu T. +385 51 209 337 F. +385 51 209 635 Dolac 8, Rijeka Perše Tatjana
tatjana.perse@rijeka.hr