Na 11 građevinskih čestica ukupne površine 14.502 m², planira se izgradnja građevina poslovne namjene.

Smještaj: Planirana radna zona smještena je zapadno od postojećeg trgovačkog centra Getro i u neposrednoj blizini Škurinjske ceste kojom je omogućen pristup na tkzv. zaobilaznicu Rijeke od koje je udaljen svega 1,2 km.

Smještaj:
Poduzetnička zona Bodulovo smještena je zapadno od postojećeg trgovačkog centra Pevec i u neposrednoj blizini Škurinjske ceste kojom je omogućen pristup na riječku zaobilaznicu od koje je udaljena svega 1,2 km. S obzirom na udaljenost od ostale prometne infrastrukture, zona je udaljena cca. 3 kilometra od morske luke odnosno cca. 20 kilometra od zračne luke.

OPIS:
Poduzetnička zona Bodulovo nalazi se na zapadnom dijelu Rijeke. Smještena je u kotlini, obostrano uz Škurinjski potok. Zbog neadekvatnog terena na kojem se nalazio dio zone, odrađen je čitav niz aktivnosti od otkupa dijela zemljišta, izgradnje pregradne brane kojom su Hrvatske vode riješile problem oborinskih voda do nasipavanja terena kojim su dobiveni novi platoi, odnosno povećana iskoristivost područja zone. Danas se područje zone proteže na nešto malo manje od 5 hektara površine.

Radna zona Bodulovo

Radna zona Bodulovo

PROGRAM IZGRADNJE:

Na 11 građevinskih čestica ukupne površine 14.502 m², planira se izgradnja građevina poslovne namjene. Čestice su veličine od 1.000 do 8.558 m², a predviđena maksimalna bruto razvijena površina objekata na tim česticama iznosi od 715 do 4.000 m².

STATUS:
U rujnu 2017. godine, Grad Rijeka je prijavio projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo“ na natječaj „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ kojeg je raspisalo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Vrijednost projekta izgradnje komunalne infrastrukture iznosi nešto više od 11 milijuna kuna. Prema kriterijima natječaja, sufinancira se izgradnja komunalne infrastrukture u iznosu od 55% prihvatljivih troškova koji iznose 10,6 milijuna kuna, što znači da postoji mogućnost da se za ovu investiciju dobije 5,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava. U veljači 2018. godine Grad je dobio obavijest da je prijava projekta uspješno prošla 1. fazu, odnosno administrativnu i provjeru prihvatljivosti prijavitelja te je u očekivanju konačne odluke.

Kontakt:
Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Trg svete Barbare 2, Rijeka
Telefon: 051 209 590
E-mail: poduzet@rijeka.hr