Poduzetnička zona s 18 parcela okvirnih površina od 1.000 m² do 4.000 m² za izgradnju objekata za obavljanje pretežito uslužnih djelatnosti.

Smještaj: Planirana radna zona smještena je zapadno od postojećeg trgovačkog centra Getro i u neposrednoj blizini Škurinjske ceste kojom je omogućen pristup na tkzv. zaobilaznicu Rijeke od koje je udaljen svega 1,2 km.

Radna zona R9 Bodulovo

Radna zona R9 Bodulovo

Rok: U tijeku zaključenje sporazuma sa hrvatskih vodama o preregulaciji i natkrivanju škurinjskog potoka kao i dovršetak upisa vlasništva u korist Grada Rijeke. Po zaključivanju istog bitiće stvoreni preduvjeti za realizaciju ostalih sadržaja na predmetnom području.
Obuhvat: Površina je približno  80.000 m² .

PROGRAM IZGRADNJE: Poduzetnička zona s 18 parcela okvirnih površina od 1.000 m² do 4.000 m² za izgradnju objekata za obavljanje pretežito uslužnih djelatnosti, regulacija Škurinjskog potoka izgradnjom brane i retencije, izgradnja i opremanje zone prometnom i komunalnom infrastrukturom.

PLANIRANA IZGRAĐENOST: Bruto razvijena površina pojedinih objekata je od 1.200 m² do 4.000 m², a centralnog objekta oko 8.800 m²

PROCJENA INVESTICIJE : u izgradnji prometnica, komunalne infrastrukture i platoa za izgradnju građevina planira se uložiti oko 5.000.000 EUR-a

STATUS: Nakon donošenja Detaljnog plana uređenja trgovačkog i uslužnog područja – radna zona Bodulovo kojim je obuhvačeno područje jugoistočno i sjeverozapadno od trgovačkog centra Getro, ukupne površine približno 9,4 ha, uslijedile su daljnje faze pripreme s ciljem privo|enja područja planiranoj namjeni. Tako je 2005. izrađen, a 2006. i proveden parcelacijski elaborat za novoplanirane čestice poslovne namjene, prometnica i infrastrukture u vlasništvu Grada Rijeke, te novoplanirane brane s retencijom, ukupne površine približno 35.000 m². U nastojanju da se u cijelosti riješe preduvjeti realizacije radne zone, tj. uredi dio Škurinjskog potoka i njegova sliva, u svibnju 2007. zaključen je s vlasnicima nekretnina ugovor o otkupu čestica namijenjenih izgradnji brane s retencijom, ukupne površine približno 10.100 m². Dio radne zone u vlasništvu Grada Rijeke predložen je za realizaciju poduzetničkih programa te je 2008. godine dovršeno projektiranje dijela pristupnih prometnica (spoj na Škurinjsku cestu) i dijela internih prometnica s pripadajućom infrastrukturom, kao i platoa koji trebaju biti izvedeni radi ponude planiranih čestica preko tržišta za realizaciju. Budući da realizacija opisanog područja nameće potrebu regulacije Škurinjskog potoka, s Hrvatskim vodama je u srpnju 2007. zaključen Sporazum o izgradnji pregradne brane između radnih platoa i Škurinjskog potoka.