Na 11 građevinskih čestica ukupne površine 14.502 m², planira se izgradnja građevina poslovne namjene.

Smještaj: Planirana radna zona smještena je zapadno od postojećeg trgovačkog centra Getro i u neposrednoj blizini Škurinjske ceste kojom je omogućen pristup na tkzv. zaobilaznicu Rijeke od koje je udaljen svega 1,2 km.

OPIS:
Poduzetnička zona Bodulovo nalazi se na zapadnom dijelu Rijeke. Smještena je u kotlini, obostrano uz Škurinjski potok.

Radna zona Bodulovo

Radna zona Bodulovo

PROGRAM IZGRADNJE:

Na 11 građevinskih čestica ukupne površine 14.502 m², planira se izgradnja građevina poslovne namjene. Deset parcela unutar zone namijenjeno je za prodaju poduzetnicima. Čestice su veličine od 1.000 do 3.150 m², a predviđena maksimalna bruto razvijena površina objekata na tim česticama iznosi od 715 do 4.000 m².

Najveća građevinska čestica tlocrtne površine 8.558 m² predviđena je za drugu fazu projekta, izgradnju Riječkog razvojnog centra s proizvodnim inkubatorom.

STATUS:
Za područje zone donesen je u lipnju 2004. Detaljni plan uređenja trgovačkog i uslužnog područja – Radna zona Bodulovo.

Kontakt:
Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Trg svete Barbare 2, Rijeka
Telefon: 051 209 590
E-mail: poduzet@rijeka.hr