Na 11 građevinskih čestica ukupne površine 22.999 m², planira se izgradnja građevina poslovne namjene.

Lokacija:

Planirana radna zona smještena je zapadno od postojećeg trgovačkog centra Getro i u neposrednoj blizini Škurinjske ceste kojom je omogućen pristup na tkzv. zaobilaznicu Rijeke od koje je udaljen svega 1,2 km.

S obzirom na udaljenost od ostale prometne infrastrukture, zona je udaljena cca. 3 kilometra od morske luke odnosno cca. 20 kilometra od zračne luke.

Opis

Poduzetnička zona Bodulovo nalazi se na zapadnom dijelu Rijeke. Smještena je u kotlini, obostrano uz Škurinjski potok. Zbog neadekvatnog terena na kojem se nalazio dio zone, odrađen je čitav niz aktivnosti od otkupa dijela zemljišta, izgradnje pregradne brane kojom su Hrvatske vode riješile problem oborinskih voda do nasipavanja terena kojim su dobiveni novi platoi, odnosno povećana iskoristivost područja zone. Danas se područje zone proteže na nešto malo manje od 5 hektara površine.
Program izgradnje:

Na 11 građevinskih čestica ukupne površine 22.999 m², planira se izgradnja građevina poslovne namjene. Čestice su veličine od 1.029 m² do 8.558 m², a predviđena maksimalna bruto razvijena površina objekata na tim česticama iznosi od 712 m² do 8.800 m.

Proračun:

Ukupna vrijednost projekta: 11.258.233,00 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi za sufinanciranje: 10.382.442,15 kuna

Sufinanciranje iz EU sredstava: 5.710.343,18 kuna (55 %)

Status:

U rujnu 2017. godine, Grad Rijeka je prijavio projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo“ na natječaj „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ kojeg je raspisalo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Vrijednost projekta izgradnje komunalne infrastrukture iznosi 10.382.442,15 kuna. Prema kriterijima natječaja, sufinancira se izgradnja komunalne infrastrukture u iznosu od 55% prihvatljivih troškova koji iznose 10.382.442,15 kuna. Nakon prolaska dvije faze evaluacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je u svibnju ove godine donijelo Odluku, kojom su Gradu Rijeci dodijeljena bespovratne sredstva za sufinanciranje Projekta u iznosu od 5.710.343,18 kuna. Početkom lipnja 2019. Grad je sa Ministarstvom potpisao Ugovor o sufinanciranju i trenutno se provode predradnje za provedbu postupka Javne nabave za odabir izvođača radova, odnosno isporučitelja usluga za aktivnosti koje su definirane Projektom.  Provodi se revizija troškovnika Projekta, kao sastavne dokumentacije za provedbu navedenog postupka. U tijeku su dogovori s Komunalnim društvom Vodovod i kanalizacija d.o.o., oko provedbe zajedničke (objedinjene) nabave, budući da VIK radi na komplementarnom projektu na području i oko PZ Bodulovo.

Razdoblje provedbe Projekta je od listopada 2019. do travnja 2022. godine.

Kontakt:
Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Trg svete Barbare 2, Rijeka
Telefon: 051 209 590
E-mail: poduzet@rijeka.hr