Do kraja 2017. godine trebali bi biti gotovi radovi na izgradnji dječjeg vrtića Đurđice na Vojaku. Stari objekt je krajem lipnja u potpunosti srušen, a na njegovom mjestu po principu modularne gradnje niče novi, veći i moderniji objekt.

Dječji vrtić Đurđice vizualizacija

Zbog velikog interesa za upis djece u vrtiće koji djeluju u sklopu Dječjeg vrtića Rijeka, posebno u jasličke programe, Grad Rijeka nastavlja s ulaganjima u nove vrtićke kapacitete. Tako je sredinom 2017. godine izgradnjom novog objekata rušenjem starog povećan je kapacitet vrtića Morčić na Gornjoj Vežici, u koji su potom smještena djeca iz dječjeg vrtića Đurđice do završetka izgradnje.

Novi vrtić imat će četiri puta veću površinu od sadašnjeg, budući da se vrtiću kvadratura od 428 četvornih metara povećati na 2.009 četvorna metra. Vrtić će imati prizemlje i jednu etažu, polivalentnu dvoranu te sve potrebne prateće sadržaje. U vrtiću će biti smještena centralna kuhinja, a na krovu objekata bit će postavljeni solarni kolektori za pripremu tople potrošne vode.

U vrtiću je prije radova djelovalo pet odgojno­obrazovnih skupina djece, dok će ih po završetku radova biti dvostruko te će moći upisati čak 175 djece. Izgradnjom oba vrtića – Đurđice i Morčić – trebale bi se podmiriti potrebe roditelja za upisom djeteta u vrtić odnosno jaslice u istočnom dijelu grada, podići će se razina kvalitete smještaja, a smanjit će se i zahtjevi za potrošnju energije za grijanje i hlađenje objekta.

Ukupna vrijednost radova na oba vrtića, Morčić i Đurđice, iznosi 34.739.531,56 kuna. Radovi se financiraju iz kredita koji je Dječjem vrtiću Rijeka odobren u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Grad Rijeka je, kao osnivač ustanove, Dječjem vrtiću Rijeka osigurao sredstva za otplatu tog kredita. Dodatno, Grad Rijeka u projekte vrtića Morčić i Đurđice ulaže još oko dva milijuna kuna proračunskih sredstava.