Projekt Energana obuhvaća rekonstrukciju i prenamjenu zgrade energane bivše riječke tvornice papira u Startup inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju.

Naziv projekta: Energana – Startup inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju

Opis projekta:
Izgradnja i opremanje poduzetničke infrastrukture te pružanje usluga podrške razvoju poslovanja poduzetnika početnika.

Koncepcija i namjena budućeg inkubatora proizlazi iz strateških odrednica Strategije razvoja Grada Rijeke 2014-2020, u kojima je, kao jedna od mjera za jačanje konkurentnosti, nominiran razvoj gospodarstva na novim tehnologijama. Pored toga, grad Rijeka se već godinama uspješno pozicionira kao pametni grad u nacionalnim i međunarodnim okvirima, značajno se orijentirajući na propulzivni sektor digitalnih i IT tehnologija.

Obuhvat projekta:
Projektom se planira se urediti više od 2.700 m2 korisne površine koja će biti na raspolaganju poduzetnicima, što će pratiti programi mentorstva, edukacija, stručnih skupova i događaja te drugih oblika potpore razvoju usmjerenih k IT zajednici. Program potpore primarno se planira usmjeriti na razvoj IT rješenja vezana uz IOT(Internet Of Things), AI (Artificial Intelligence), multimediju, industriju igara, otvorene podatke, kao i proizvode vezane uz tematiku pametnih gradova.

Za potrebe odvijanja predviđenih programa, kao i za smještaj poduzetnika, u zgradi Energane planirano je povećanje korisne površine objekta sa sadašnjih 1.735 m2 na 2.785 m2. Planira se dogradnja dvije nove etaže galerijskog tipa u tzv. dvorani kotlova, dogradnja vertikalnog spojnog volumena na istočnom pročelju te rušenje nepotrebnih građevinskih elemenata. Predviđena je i sanacija zatečenih konstruktivnih elemenata, dok će se unutrašnjost objekta nužnim građevinskim intervencijama privoditi novim funkcijama uz zadržavanje vrijednih elemenata interijera sukladno konzervatorskim zahtjevima.

Stanje projekta:
Projekt je prijavljen na Javni poziv ”Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka“ (ITU mehanizam), kojeg je raspisalo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, prioritetna os 3 “Poslovna konkurentnost“, specifični cilj 3a2 “Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva“ i nalazi se u fazi ocjenjivanja.

Za pripremu i realizaciju projekta zaduženi su Odjel gradske uprave za poduzetništvo, Odjel gradske uprave za kulturu, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Zavod za informatičku djelatnost, Smart RI d.o.o. i Rijeka 2020 d.o.o.

Vrijednost investicije: Ukupna vrijednost projekta je na razini 30.000.000,00 kn.