Glavni plan prometnog razvoja temeljni je strateški dokument dugoročnog razvoja prometa na području funkcionalne regije Sjeverni Jadran.

Njegova izrada uvjetovana je potrebom daljnjeg održivog razvoja spomenutog područja, sukladno gospodarskim i socijalnim ciljevima i potrebama poboljšanja životnih uvjeta, zaštite i očuvanja okoliša, ostvarivanja energetskih ušteda i energetske učinkovitosti i drugim ciljevima održivog razvoja.

Prema Strategiji prometnog razvoja RH 2014.-2020. tri županije zajedno čine funkcionalnu regiju Sjeverni Jadran u prometnom smislu: primorsko goranksa, Istarska I Ličko senjska županija.

Između ostalog, Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran predstavljat će strateško utemeljenje za sve buduće prometne projekte, ubrzat će pripremu prometnih projekata i povećati vrijednost njihovog financiranja iz europskih fondova i drugih financijskih izvora. Zbog toga će Glavni plan biti utemeljen u politikama i strateškim dokumentima Europske unije, Republike Hrvatske te jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave s područja obuhvata.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o financiranju za projekt Glavni plan 7. ožujka 2017. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.422.825,00 kn, od čega iznos bespovratnih sredstava iznosi 7.990.555,60 kn (84,8%) te vlastita sredstava u iznosu od 1.432.269,40 kn (15,2%), koja su osigurana od strane Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije.

Primorsko-goranska županija kao vodeći partner u suradnji s partnerima provodi aktivnosti za izradu Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran temeljem Sporazuma o partnerstvu kojeg su Županije potpisale 30. svibnja 2016. godine.

Grad Rijeka jedan je od najznačajnijih dionika cjelokupnog procesa izrade plana obzirom da je Rijeka prometno i gospodarsko žarište ove funkcionalne regije, te jeuključen je u izradu plana putem svojih stručnih predstavnika.

Glavni plan će se primjenjivati za razdoblje do 2030. godine (sukladno razdoblju do kojeg je izrađena Strategija prometnog razvoja RH 2017.-2030. godine), a u planu je da će biti izrađen do 31. prosinca 2018. godine.