Centar kompetencija za pametne gradove povezuje gospodarske subjekte i istraživačke institucije na projektima istraživanja i razvoja s ciljem rješavanja izazova s kojima se gradovi nose, poput prometa, energetike, ekologije, infrastrukture, upravljanja resursima.

Nakon odobrenja bespovratnih sredstava Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u ožujku 2020. godine, s aktivnostima je započeo CEKOM – Centar kompetencija za pametne gradove.

Smart RI logotipCentar kompetencija za pametne gradove podrazumijeva partnerstvo u inovacijskom klasteru koji povezuje gospodarske subjekte i istraživačke institucije na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima. Cilj je rješavanje izazova s kojima se gradovi nose, poput prometa, energetike, ekologije, infrastrukture, upravljanja resursima…

Centri kompetencija (CEKOM) dio su inovacijske infrastrukture Republike Hrvatske i jedan od instrumenata za jačanje inovacijskog lanca vrijednosti i poticanje inovativnosti poslovnog sektora i njegovog povezivanja sa znanstveno-istraživačkim institucijama. Njihov osnovni zadatak je poticanje učinkovite suradnje privatnog, javnog i znanstveno-istraživačkog sektora u cilju jačanja inovacijskog potencijala gospodarstva te usklađivanje istraživačko-razvojnih strateških planova s potrebama gospodarstva.

36 inovativnih rješenja za proizvode ili tehnologije koje bi trebale olakšati svakodnevni život u gradovima

Suradnjom 20 partnera, osmišljeno je 6 glavnih razvojnih projekata kroz koje će se, tijekom 3 godine trajanja projekta, realizirati 36 inovativnih rješenja za proizvode ili tehnologije sa značajnim tržišnim potencijalom:

  • SMART CITY SURINMO – Optimiziranje prometnih tokova u uvjetima niskougljične mobilnosti i izrada modela centralnog praćenja, analize i dijeljenja ključnih informacija o prometu
  • SMART CITY MODESTY – Prikupljanje podataka u realnom vremenu u svrhu dobivanja što relevantnijeg uzorka podataka za potrebe istraživanja
  • SMART CITY LIVING – Direktno povezivanje s građanima i životom u gradu te kretanjem stanovnika i posjetitelja. Projektom su obuhvaćene aktivnosti vezane uz poboljšanje kvalitete života
  • SMART CITY ENERGY AND ENVIROMENT – Platforma za planiranje i upravljanje energetskom učinkovitošću, javnom rasvjetom i održivim okolišem te gospodarenje otpadom
  • SMART CITY CONNECTED TRAFFIC – Uspostava integriranog sustava za podršku odlučivanju u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti. Osigurava održivost gradskog prometnog sustava uspostavom kvalitetnijih rješenja
  • SMART CITY 4DII – Efikasnije upravljanje infrastrukturom u svrhu smanjivanja troškova, privlačenje investicija i pružanja što bolje usluge svojim korisnicima
SmartCity projekti

SmartCity projekti

Razvoj proizvoda do razine spremnosti za komercijalizaciju u formatu pilot projekata provodit će se upravo u gradu Rijeci, čime će se doprinijeti razvoju Rijeke kao pametnog grada, a život stanovnika učiniti boljim i udobnijim.

Projekt podrazumijeva sustavni i inovativni pristup razvoju grada, upravljanju njegovim resursima, procesima i uslugama uz pomoć novih tehnologija. Time se podiže kvaliteta života građana i posjetitelja, a omogućuje i pametno donošenje odluka i upravljanje te pojačana efikasnost u smislu planiranja i ostvarivanja ušteda. Osim što optimalno koristi resurse, “pametan grad” istodobno ohrabruje građane, zajednice, znanstveno-istraživačke institucije i poduzetnike na korištenje prikupljenih podataka čime se pojačava mogućnost participacije u detektiranju problema i pronalaženju rješenja.

Više o Smart city projektima.

Partnerstvo gospodarstva i istraživačkih institucija na gotovo 150 milijuna vrijednom projektu

Projekt okuplja 20 partnera – 17 trgovačkih društava i 3 istraživačke institucije.

Partneri koji sudjeluju u Centru kompetencija za pametne gradove u Rijeci su Smart RI d.o.o., Sveučilište u Rijeci, Ericsson Nikola Tesla d.d., Hrvatski Telekom d.d., Combis d.o.o., Energetski institut Hrvoje Požar, 3tCable d.o.o., Alarm Automatika d.o.o., Elektrokovina Plus d.o.o., Energo d.o.o., Exevio d.o.o., Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, IOLAP Inc., KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Kreativni odjel d.o.o., Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka promet d.d., Apsolon d.o.o., Smart Sense d.o.o. i SmartIS d.o.o.

Nositelj i prijavitelj projekta CEKOM je Smart RI do.o.o.

Smart RI je trgovačko društvo u vlasništvu Grada Rijeke koje je i osnovano s ciljem upravljanja Centrom kompetencija za pametne gradove, odnosno upravljanja inovacijskim klasterom u svrhu povezivanja gospodarskih subjekata i istraživačkih institucija na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima kako bi se doprinijelo rješavanju izazova s kojima se gradovi nose (promet, energetika, ekologija i druga S3 područja).

Smart RI d.o.o. nositelj je i prijavitelj projekta CEKOM na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za Podršku razvoju Centara kompetencija.

Ukupna vrijednost projekta je 149.631.384,15 kn. Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 95.357.525,75 kn. Partneri u projektu participiraju sa 54.273.858,40 kn.

Riječki CEKOM kao pokazni centar za „pametne“ tehnologije

Strateški ciljevi Centra kompetencija za pametne gradove su:

  • Razvoj novih znanja, iniciranje i podržavanje dugoročne istraživačke suradnje između znanosti i industrije u najkompleksnijim istraživanjima
  • Pozicioniranje grada Rijeke kao testne platforme za provjeru koncepta uz osiguravanje sudjelovanja tehnološki najnaprednijih poduzeća u RH
  • Jačanje pozicije Rijeke i Hrvatske kao razvojnog centra, te kao optimalne lokacije za dugoročne istraživačke projekte

CEKOM u Rijeci bit će testni i pokazni centar za „pametne“ tehnologije, u kojem će se provoditi pilot projekti sa gradskom upravom i građanima radi unaprjeđenja proizvoda i/ili usluga do razine spremnosti za komercijalizaciju. Upravo će taj kontekst urbanog laboratorija biti najvidljiviji građanima i posjetiteljima Rijeke, gdje će po prvi put imati priliku aktivno sudjelovati u primjeni i razvoju novih tehnologija.

Dugoročna strategija Grada Rijeke u kontekstu pametnih gradova očituje se i kroz povezivanje rezultata aktivnosti u CEKOM-u sa drugim projektima Grada poput Tehnološkog parka Torpedo ili budućeg projekta rekonstrukcije energane bivše Tvornice papira Rijeka, te povezivanje sa novo osnovanim centrom za umjetnu inteligenciju Sveučilišta u Rijeci.

Više o radu Centra kompetencija za pametne gradove na mrežnim stranicama tvrtke Smart RI.

Europski fond za regionalni razvoj

Vezane novosti

Srijeda, 21. travanj 2021.

Građani putem ankete odabrali vizualni identitet budućeg Multifunkcionalnog infopunkta

Gotovo 600 Riječanki i Riječana glasalo je za jedno od ponuđenih rješenja vizualnog identiteta Multifunkcionalnog infopunkta, čime su se direktno uključili u projekt Centra kompetencija za pametne gradove (CEKOM), trogodišnji projekt nacionalnog značaja, ujedno i najveći razvojni projekt u Hrvatskoj u području informacijsko-komunikacijskih rješenja usmjerenih na poboljšanje kvalitete života građana.

Više informacija