Zgrada ex Rikard Benčić rekonstrukcijom mijenja namjenu iz nekadašnje industrijske u kulturnu i javnu te postaje središnji, reprezentativni objekt Gradske knjižnice Rijeka

Opis projekta

Projekt pod nazivom „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“ obuhvaća revitalizaciju bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“ u centru Rijeke i prenamjenu objekata u sklopu kompleksa u javnu kulturnu i obrazovnu svrhu.
Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“,  Investicijskog prioriteta 6e „Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promocija mjere za smanjenje buke“, Specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i industrijska područja) unutar ITU-a“.

T-zgrada ex Rikard Benčić buduće sjedište Gradske knjižnice Rijeka

T-zgrada ex Rikard Benčić buduće sjedište Gradske knjižnice Rijeka

Obuhvat projekta

Ovaj projekt obuhvaća rekonstrukciju i opremanje T-objekta u Gradsku knjižnicu, odnosno prenamjenu u objekt javne kulturne i obrazovne svrhe.
Prijavitelj i nositelj projekta je Grad Rijeka uz partnerstvo Gradske knjižnice Rijeka.

Namjena objekta

T-objekt ima 4.530 m² netto/5.826 m² brutto površine. T-objekt rekonstrukcijom mijenja namjenu iz nekadašnje industrijske u kulturnu i javnu te postaje središnji, svim građanima i gostima dostupan i arhitektonski reprezentativni objekt Gradske knjižnice Rijeka, prvi u riječkoj povijesti koji će na jednom mjestu kvalitetno i svrsishodno integrirati funkcije i usluge središnjih odjela knjižnice.
U objektu će svoje mjesto pronaći sadašnji dislocirani odjeli publicistike/znanosti, književnosti, narodna čitaonica, odjel periodike (s pripadajućim spremištima) te službe općih poslova, nabave i obrade, matična služba te razvojna knjižnična služba za odnose s javnošću i programe.

Izvor financiranja je Operativni program za konkurentnost i koheziju 2014-2020 (bespovratna sredstva EU) kao i vlastiti doprinos prijavitelja i partnera u projektu.

Operativni program Konkurentnost i kohezija

 

Projekt rekonstrukcije i revitalizacije nekadašnjeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić jedan je od kulturnih prioriteta Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020, a njegovom realizacijom čitavo područje kompleksa postaje jedan od najvećih projekata kulturne infrastrukture u Republici Hrvatskoj.

GKR-aksonometrija

GKR-aksonometrija

Trenutno stanje:

Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o dodjeli 68,21 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za projekt uređenja Gradske knjižnice i Dječje kuće potpisan je 16. srpnja 2018. Projekt je u fazi javne nabave građevinskih radova na rekonstrukciji T-objekta, odnosno preuređenju objekta u zgradu Gradske knjižnice.

Otvorene su ponude i u tijeku je odabir izvođača.

Povezane vijesti

Ponedjeljak, 16. srpanj 2018.

Rijeka potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava za projekt „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“

U ponedjeljak, 16. srpnja 2018. gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel u Rastokama je potpisao ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o dodjeli 68,21 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za projekt uređenja Gradske knjižnice i Dječje kuće u sklopu budućeg kvarta kulture u Benčiću.

Više informacija