Izgradnja energane koja će isporučivati električnu energiju i toplinsku energiju (kasnije i hlađenje) Sveučilišnom kampusu, Kliničkom bolničkom centru i budućoj Sveučilišnoj bolnici.

 

Značaj projekta
Korištenjem prirodnog plina kao pogonskog energenta te novom visokoučinkovitom tehnološkom opremom elektrana će isporučivati električnu energiju i sustav grijanja (kasnije i hlađenja) sveučilišnom kampusu, Kliničkom bolničkom centru i budućoj Sveučilišnoj bolnici.“

elektrana-u-kampusu

Elektrana u Kampusu

Vrsta projekta: Energetika

Nositelj projekta: Grad Rijeka i Energo d.o.o. s partnerima: Sveučilište u Rijeci i Riječki bolnički centar

Lokacija: 
Kampus Sveučilišta u Rijeci

Vlasništvo
Prostor bivše vojarne na Trsatu dodijeljen je Gradu Rijeci s definiranom namjenom za potrebe Kampusa i Sveučilišne bolnice. Grad Rijeka i Sveučilište u Rijeci sklopili su Ugovor o osnivanju prava građenja.

Procijenjena vrijednost projekta:  5.700.000 EUR

Projekt podrazumijeva izgradnju:

  • izgradnja energane u površini od 575 m² te ukupnom izgrađenom površinom od 1.150 m²,
  • izgradnja mjerne redukcijske stanice,

Model realizacije
TD Energo putem kredita Europske banke za obnovu i razvoj.

Kontakt osoba:
Sanjin Kirigin, direktor
Energo d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka,
Telefon: 051 353 006
E-mail: sanjin.kirigin@energo.hr
Web: www.energo.hr