Cilj projekta 15 europskih gradova je korištenjem naprednih tehnologija unaprijediti usluge koje pružaju svojim građanima i gospodarstvu.

Grad Rijeka, zajedno s 14 europskih gradova korištenjem naprednih tehnologija unaprjeđuje usluge koje pruža građanima i gospodarstvu s ciljem poticanja ekonomskog rasta, stvaranja radnih mjesta i povećanja kvalitete života.

Opis projekta
Digital Cities Challenge (DCC) odnosno „Izazov za digitalne gradove“ je inicijativa pokrenuta u listopadu 2017. godine u okviru COSME programa usmjerenog malom i srednjem poduzetništvu te predstavlja zajedničku inicijativa Europske komisije i Europskog odbora regija, savjetodavnog tijela EU-a, koje zastupa interese europske regionalne i lokalne samouprave.

Digital Cities Challenge

Digital Cities Challenge

Grad Rijeka je početkom siječnja 2018. godine podnio prijavu za sudjelovanje u DCC inicijativi uz podršku lokalnih partnera: Sveučilište u Rijeci, StepRi – Znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, Smart Ri d.o.o., Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture, Riječka razvojna agencija Porin, Visoka poslovna škola PAR, Narodno učilište Rijeka, Udruga MIPRO, CTK – Centar tehničke kulture Rijeka, Centar za inovacije i poduzetništvo CIP PAR. Europske komisija je početkom ožujka 2018. godine temeljem prijave na natječaj izabrala Grad Rijeku kao jedan od 15 gradova, od ukupno 92 prijavljena grada iz 23 države članice, Detalji projekta dostupni su na poveznici https://www.digitallytransformyourregion.eu/

Ciljevi
Cilj inicijative je pomoći 15 europskih gradova da korištenjem naprednih tehnologija unaprijede usluge koje pružaju svojim građanima i gospodarstvu. Vjeruje se da će time uključeni gradovi potaknuti ekonomski rast, stvaranje novih radna mjesta i povećati kvalitetu života i rada na njihovim područjima.
Sudjelovanjem u inicijativi Grad Rijeka se obvezuje do rujna 2019., u suradnji s najširom javnosti, akademskim i privatnim sektorom, izgraditi i usvojiti gradske politike vezane za digitalnu transformaciju grada.

Aktivnosti i rokovi
Do jeseni 2019. godine Grad Rijeka će dobiti besplatnu tehničku pomoć i besplatne savjetodavne usluge relevantnih stručnjaka za područje digitalne transformacije, pristup alatima, inovativnim treninzima i edukaciji te povezivanje s drugim naprednim gradovima u Europi. Pored navedenog, vjerujemo da će sudjelovanje u DCC inicijativi omogućiti Gradu Rijeci dodatni pristup izvorima sufinanciranja konkretnih projekata u području unaprjeđenja koncepta pametnog grada.

Voditelj projekta i nositelji aktivnosti

  • Zavod za informatičku djelatnost
  • OGU za poduzetništvo

Korisnici projektnih rezultata
Gospodarski subjekti koji djeluju na području Rijeke, građani

Financijska vrijednost projekta i izvori financiranja
Troškovi savjetodavnih usluga i svi materijalni troškovi financirani su u 100% iznosu sredstvima EU, putem Programa za konkurentnost poduzeća COSME(2014.-2020.) – Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises.

Poveznica na Strategiju Grada Rijeke
STRATEŠKI CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo
PRIORITET 2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva
MJERA 2.2.3. Razvoj gospodarstva na novim tehnologijama