Projekt obuhvaća izgradnju Zagrebačke obale i Brajdice u riječkom bazenu, izgradnju Ro-Ro terminala i terminala za žitarice u Bakru te kontejnerskog terminala, gospodarske i logističke zone u Omišlju.

Značaj projekta
Luka Rijeka ima izuzetan geoprometni položaj. Dubina gaza veća od 16 m (18 m) omogućuje prihvat najvećih brodova, te će se gradnjom novih prostora povećati na 20 m.

luka-rijeka

Luka Rijeka ima izuzetan geoprometni položaj

Vrsta projekta: Prometna infrastruktura

Nositelj projekta: Lučka uprava Rijeka

Lokacija: Lučki bazen Omišalj – Otok Krk, Bazen Bakar, Bazen Rijeka – Zagrebačka obala

Vlasništvo: Pomorsko dobro pod koncesijom

Procijenjena vrijednost projekta:  754.000.000 EUR

Projekt podrazumijeva izgradnju

Br. Opis Površina (ha) mil. EUR
1. Bazen Rijeka 36 253
Brajdica 2 14 47
Zagrebačka obala 1 15 128
Zagrebačka obala 2 7 77
2. Bazen Bakar 12 65
Ro-Ro terminal 7 29
Terminal za žitarice (soja) 5 36
3. Luka Omišalj-Otok Krk 174 436
Kontejnerski terminal 71 317
Gospodarska zona 65 74
Logistička zona I 38 44


U bazenu Bakar planirana je izgradnja Ro-Ro terminala za prihvat brodova dužine do 200 m s lučkim kapacitetom za najmanje 200 teretnih cestovnih vozila istovremeno.
Kontejnerski terminal Zagrebačka obala u riječkom bazenu kapaciteta je 700.000 TEU (podrazumijeva dogradnju 400 m + 280 m operativne obale). Planirani kontejnerski terminal Krk imat će kapacitet 3.000.000 TEU.


Model realizacije:
Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Napomena: 400 m Zagrebačke obale izgradit će se sredstvima Svjetske banke putem Lučke uprave Rijeka.

Pripremljena dokumentacija
Studijska dokumentacija:

  • Prostorno i prometno-integralna studija Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 2011.,
  • Studija utjecaja na okoliš – Mjere pomorske sigurnosti na kontejnerskom terminalu na Zagrebačkoj obali.

Projektna dokumentacija:

  • Idejni i glavni projekt za Zagrebačku obalu 1.

Dozvole za gradnju:

  • Izdana građevinska dozvola za Zagrebačku obalu 1.

 

Ugovor za projektiranje i izgradnju prve faze Zagrebačkog pristaništa sa talijanskim konzorcijem tvrtki Grandi Lavori Fincosit, Nuova Co.Ed.Mar, Maltauro potpisan je u travnju 2012. Financiranje je osigurano zajmom Svjetske banke i državnim proračunom. Investicija prve faze izgradnje iznosi 88 milijuna eura, dok je ukupna investicija, uključivo opremanje terminala, procijenjena na  300 milijuna eura.

Izvedba radova započela je u kolovozu 2014. Prva faza podrazumijeva izgradnju pristaništa u dužini od 400 metara s dubinom mora od minimalno 20 m, koja će sa postojećim skladišnim prostorom činiti ukupnu površinu od 15 ha. Druga faza uključuje izgradnju dodatnih 280 metara pristaništa kao i opremanje terminala sa svim pratećim sadržajima. Druga faza predviđa produženje Terminala do ukupne dužine pristaništa od 680 m čime bi se ostvario kapacitet od 500 000 TEU godišnje.

Kontakt osobe
Denis Vukorepa,

ravnatelj
Lučka uprava Rijeka
Riva 1,
51000 Rijeka
Telefon: +385 51 351 117
E-mail: rijeka.gateway@portauthority.hr
Web: www.portauthority.hr