Novim memorijalnim obilježjem - kamenim blokom istaknut će se imena poginulih branitelja. Novo će se obilježje u potpunosti integrirati u postojeću cjelinu izvedenog projekta.

Cilj projekta:
Cilj ovog rješenja je na vjerodostojan način istaknuti imena poginulih branitelja te ih u potpunost integrirati u postojeću cjelinu izvedenog projekta.

Opis projekta:
Procjep zida je akcent na mostu koji simbolizira žrtvu za slobodu, koji se manifestira u crvenoj horizontalnoj plohi, simbolu prolivene krvi. Stoga je crvena horizontalna ploha, koju čine crveni kameni blokovi, najprikladnije mjesto na kojem će biti ispisano 206 imena poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, s područja tadašnje Općine Rijeka.

Skica kamenog bloka s imenima poginulih branitelja

Imena će biti ispisana velikim slovima, izdignuta iz kamene plohe, sastavljene od 7 kamenih blokova dimenzija 100x100x40 cm. Sama kamena ploha bit će od hodne površine uzdignuta na soklu visine 3 cm, kako bi se postigao dojam lebdenja iste.

Detalj kamenog bloka s imenima poginulih branitelja

Opisano rješenje izradio je, kao nastavak autorskog rada na Mostu, Studio 3LHD d.o.o.  Tijekom rada ostvarena je suradnja sa Zajednicom udruga Domovinskog rata PGŽ, Udrugom roditelja poginulih branitelja  Domovinskog rata PGŽ i Udrugom udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata PGŽ.