Projekt obuhvaća aktivaciju postojećeg 25-metarskog bazena i uz njega izvođenje malog bazena za potrebe rehabilitacije, sa svim pratećim sadržajima.

Razmatrajući odnos između potreba i prostornih mogućnosti za rekreaciju i rehabilitaciju građana s posebnim potrebama, kao i rekreaciju građana općenito, zaključeno je da bi se aktiviranjem nekadašnjeg bazena Školjić stvorile pretpostavke za zadovoljavanje uočenih potreba u samome gradskog središtu.

obnova-bazena-na-skoljicu

Obnova bazena na Školjiću – rehabilitacijski centar za osobe s invaliditetom

Područje Školjića, prije njegove industrijalizacije u 19. st. bilo je najatraktivnije rekreativno područje i Riječko šetalište. Tu je bio izgrađeno prvo javno kupalište s 12 bazena s morskom i 6 bazena sa slatkom vodom. Postojeći objekti u sklopu kompleksa bazena na Školjiću datiraju iz različitih vremenskih perioda. Centralni objekt sa starim kupatilom s vodenom i parnom kupelji građen je u prošlom stoljeću, a kasnije su dograđeni južni i zapadni dio. Ukupna neto površina bazenskih objekata Školjić iznosi oko 2400 m2. Cijeli kompleks, otvoren 1965. godine, u lošem je stanju i nije u upotrebi više od 20 godina.

Bazen Školjić dio je kompleksa građenog u više različitih faza, što rekonstrukciju čini složenom. Cilj rekonstrukcije kompleksa (koji posjeduje tri razine-etaže) aktivirati postojeći 25-metarski bazen i uz njega izvesti mali bazen za potrebe rehabilitacije, sa svim pratećim sadržajima – wellness sadržaji, prostori za hidroterapiju i fizikalnu terapiju te ugostiteljski i komercijalni sadržaji usmjereni na ponudu zdrave (pre)hrane.

Izrada dokumentacije povjerena je tvrtki AG-projekt d.o.o. iz Rijeke, koja je krajem 2007. godine dovršila idejni projekt. Već tijekom radne faze, projekt je predstavljen sudionicima Poslovnog sastanka Europske mreže zdravih gradova, održanog 10. prosinca 2007. na temu zdravog starenja. Naišao je na odobravanje, jednako kao i prigodom prezentacije udrugama i ustanovama čiji bi štićenici trebali imati najveće potrebe za ovakvim prostorom. prezentacija je održana 13. ožujka 2008. radi upoznavanja s projektom i dobivanja povratnih informacija za bolje planiranju građevine. U izradi je idejno rješenje rekonstrukcije kompleksa bazen Školjić.