Projekt „Moje mjesto pod suncem“ usmjeren je na borbu protiv siromaštva djece u gradu Rijeci i Gospiću. Za uspjeh u toj borbi važna je suradnja organizacija civilnog društva, javnih institucija, lokalnih vlasti, privatnog sektora i građana.

Udruga Centar za kulturu dijaloga u suradnji s partnerima (Norveški istraživački institut Fafo Research Foundation, Grad Rijeka, Centar za socijalnu skrb Rijeka, Udruga kreativni kolektiv Kombinat, Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, Ekonomski institut Zagreb, Društvo naša djeca Gospić, Grad Gospić i Rotary klub “Sv. Vid” Rijeka) provodi trogodišnji projekt pod nazivom “Moje mjesto pod suncem”, financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške).

Program Fonda za aktivno građanstvo u HrvatskojMoje mjesto pod suncem je projekt je u vrijednosti od 180.116,31 eura, a usmjeren je na borbu protiv siromaštva djece u gradu Rijeci i Gospiću. Za uspjeh u toj borbi važna je suradnja organizacija civilnog društva, javnih institucija, lokalnih vlasti, privatnog sektora građana. Stoga Udruzi CeKaDe u pomoć priskaču brojni partneri.

Promjena je moguća jedino ako se njome bavimo na svim razinama, a tijekom tri godine trajanja projekta (1. siječnja 2021. – 31. prosinca 2023.) provodit će se različite aktivnosti.

Najprije će se provesti istraživanje 140 kućanstva s djecom koja žive u uvjetima siromaštva na području Rijeke i Gospića kako bi saznali na koji se način obitelji nose s poteškoćama i odgovaraju li trenutne institucionalne strategije njihovim stvarnim potrebama. U svjetlu uvida proizašlih iz rezultata tog istraživanja pružit će se preporuke u novoj razvojnoj strategiji Grada Rijeke.

Ovaj projekt temelj je za stvaranje intersektorske platforme koja će povezati sve važne dionike u borbi protiv siromaštva na području grada Rijeke: lokalne vlasti, organizacije civilnog društva, poslovni sektor, socijalne samoposluge, javne ustanove poput vrtića i škola i Centra za socijalnu skrb.

Moje mjesto pod suncemJedna od prvih inicijativa te platforme bit će povezivanje javnih i privatnih ugostiteljskih objekata s potrebitom djecom sa svrhom doniranja toplih obroka, čime se sprječava i prekomjerno bacanje hrane na lokalnoj razini. Važnu ulogu u tome imat će riječki srednjoškolci, koji će u sklopu Građanskog odgoja i obrazovanja učiti kako zagovarati, provesti i dugoročno promicati model doniranja toplih obroka.

Građani će kroz volonterski angažman imati ulogu izravne podrške djeci koja žive u siromaštvu putem: pomoći u učenju, interaktivnih radionica (šivanje, informatika, kreativno izražavanje, kulinarstvo, glazbena radionica, gluma…)  i sudjelovanjem u kulturnim sadržajima (odlasci u kino, kazalište, muzeje i sl.) koji djeci iz obitelji u uvjetima siromaštva inače ne bi bili dostupni.

Uz to, djeci i roditeljima bit će stalno dostupna stručna psihosocijalna podrška kako bi se lakše nosili sa svojim poteškoćama.

Projekt Moje mjesto pod suncem je podržan sa 143.000,00 eura  financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Postignuća projekta mogu se pratiti na mrežnim stranicama programa Moje mjesto pod suncem te putem društvenih mreža Facebook i Instagram.