Realizacijom projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, ova barokna palača postat će sjedište gradskog muzeja.

Objekt Palače Šećerane

Palača šećerane u industrijskom kompleksu Rikard Benčić  jedna je od građevina koje su do 90-tih godina prošlog stoljeća činile industrijski kompleks koji je kroz povijest bio središte industrije u zapadnom dijelu Rijeke. Palača Šećerane zaštićeno je kulturno dobro od 1970. godine. Grad Rijeka do sada je uložio oko 12 milijuna kuna u višegodišnja istraživanja i restauraciju vrijednih artefakata Palače, u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom po čijim su osnovama predložene smjernice za potrebu izrade projektne dokumentacije njene obnove. Kao rezultat opsežnih istraživanja na ovom vrijednom zdanju Grad Rijeka i Hrvatski restauratorski zavod pripremili su monografiju „Palača Šećerane u Rijeci – konzervatorska i restauratorska istraživanja“ te je izrađen i interaktivni CD ROM.

Blok bivšeg kompleksa nalazi se u centru grada, u blizini željezničkog i autobusnog kolodvora, u okruženju drugih zgrada javne namjene, ali i poslovnih i stambenih sadržaja. Izvrsno je prometno povezan javnim prijevozom i pješačkim tokovima. Rekonstrukcijom i opremanjem ova barokna palača postat će sjedište gradskog muzeja. Riječ je o projektu „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, za koji je Gradu odobreno 69 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
Operativni program Konkurentnost i kohezija
Program „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“  uključuje kreiranje nove kulturno-turističke rute, te znanstveno edukativne i promotivne aktivnosti koje promoviraju projekt i senzibiliziraju širu javnost za kulturnu baštinu.
Realizacija ovog projekta sastavni je dio Europske prijestolnice kulture u Rijeci 2020.

Cilj:

Rekonstrukcijom i opremanjem Palače Šećerane omogućit će se korištenje kulturnog dobra koje trenutno nije u funkciji. Obnovom i kreiranjem novih sadržaja te preseljenjem Muzeja Grada Rijeke u uređeni objekt sačuvat će se baština bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić u Rijeci te staviti na korištenje budućim generacijama.

Novi sadržaji u Palači Šećerane sastoje se od četiri prostorno-funkcionalne cjeline u zatvorenom prostoru.

  1. Ulazni i zajednički prostori – Ulaz i info, poslovni prostori
  2. Javni sadržaji muzeja – Dnevni boravak, kafeterija, čitaonica, izložbeni prostori, konferencijski prostori
  3. Administracija – Zajedničke službe, muzejsko osoblje, kustosi.
  4. Tehnički prostori – restauratorski prostori, depo, tehnički prostori i spremišta

O projektu:

Planirani zahvati odnose se na prenamjenu i izvođenje potrebnih zahvata za stavljanje u funkciju navedenih prostora za potrebe novog gradskog muzeja i pratećih turističkih sadržaja.

Koncept

Zahvatima na rekonstrukciji postojećeg prostora za potrebe galerijskog prostora ne mijenjaju se gabariti, vanjski izgled i nosiva konstrukcija objekta, već se novi sadržaj, uz što manje intervencije smješta u prostor. Na taj način zadržavaju se osnovna obilježja građevine, koja se korištenjem transformira za novu funkciju. Uvode se novi sigurnosni i tehnički sustavi koji omogućuju suvremeno korištenje i razvoj muzejskih aktivnosti.

Organizacija prostora

Ulazni prostor nalazi se u sredini prizemlja uz južno pročelje. Iz ulaznog prostora-halla, moguć je prolaz u glavno stubište te iz glavnog stubišta u unutrašnjost bloka. Svi katovi povezani su vertikalnim komunikacijama, stubištem i liftom. Muzejski depo povezan je dodatno teretnom platformom s prizemljem.
U prizemlju, u nizu prostorija uz južno pročelje zgrade, koje gleda na Krešimirovu ulicu smješteni su poslovni prostori. U nizu prostorija uz sjeverno pročelje, na istočnoj strani prizemlja su servisni prostori muzeja (strojarnica, teretna platforma, čuvarska služba).

U istočnom dijelu polukata je muzejski depo, a u zapadnom dijelu polukata su prostori vezani za rad muzejskog pedagoga i muzejska knjižnica.

Prvi i drugi kat rezervirani su kao izložbeni prostori muzeja. Na drugom katu u velikoj dvorani i manjem tzv. lovačkom salonu u zapadnom dijelu moći će se odvijati i razna kulturna događanja. Na trećem katu se nalaze prostori za rad kustosa i ostalog pratećeg osoblja.

U potkrovlju biti će tehnički prostori muzeja i spremišta. Izvodi se i novo stubište za potrebe evakuacije uz istočno pročelje zgrade. 

Kome je projekt namijenjen

Sukladno planiranim aktivnostima u novoj infrastrukturi i procjenama koje se baziraju na utemeljenoj procjeni od strane muzejskih stručnjaka godišnji broj posjetitelja novo uređenoj infrastrukturi iznositi će 67.750 posjetitelja godišnje samo za kulturne svrhe i programe u sklopu Palače. Za izračune turističkih pokazatelja za manji dio komercijalnih prostora (kafić, turistička agencija) nisu pravljene projekcije broja posjetitelja s obzirom da će komercijalne prostore koristiti privatni najmoprimci, dok je upravitelj infrastrukture Grad Rijeka direktno odgovoran za provedbu kulturnih sadržaja u operativnom vijeku nove infrastrukture stoga podatke o tim kulturnim pokazateljima koristimo kao indikator Integriranog programa za potrebe ove aplikacije.

Trajanje projekta: 1. lipnja 2017. – 1. lipnja 2020.

Vrijednost investicije: 39.114.193,81 KN

Sufinanciranje iz EU sredstava:  85%

Status projekta: U izvedbi. Radove izvodi slovenska tvrtka VG5 d.o.o.

Trenutno stanje:

Do sada je izdano 24 privremenih situacija, a ukupno je izvedeno radova u vrijednosti 34.893.045,54 kuna.

Radovi na krovištu i fasadi Palače Šećerane su većinom izvedeni, kameni vijenci na južnoj fasadi su gotovi, a zapadna fasada će biti dovršena nakon montaže evakuacijskog stubišta koje je u izradi. Unutarnja i vanjska vrata su izrađena te slijedi njihova ugradnja. Svi prozori su montirani.

Teretni lift je gotov, a putničko dizalo se ugrađuje i uskoro bi trebalo biti u pogonu.

Kamene podne obloge su gotove na svim etažama, a parket treba izvesti još na drugom katu. Od ostalih podnih obloga ugrađen je terazzo u velikoj dvorani kojeg još treba izbrusiti. Budući da je izvođač radova na oblogi terazzo poda iz Italije, radi okolnosti uzrokovanih epidemijom corona virusa COVID -19 nije u mogućnosti trenutno završiti započete radove.

Završavaju se ličilački radovi u cijelom objektu. Troetažni hodnici su gotovi, ostaje ugraditi kovane ograde. Strojarske i elektroinstalacije su u završnoj fazi izvođenja. Slijede radovi na izvođenju sprinkler bazena koji je izmješten izvan objekta zbog čega je za novo rješenje ishodovana građevinska dozvola.

Planirano je da će radovi završiti 1. lipnja 2020. godine, ali uslijed okolnosti uzrokovanih korona virusom, moguće je da će se rok i produžiti.

Usporedo se izvode i restauratorski radovi na zidnim oslicima te štuko ukrasima koje izvodi Hrvatski restauratorski zavod. Restauratorski radovi na čišćenju marmoriziranih zidova i stropova te ukrasnih štukatura na stropu u velikoj dvorani su gotovi. Također su gotovi restauratorski radovi na stropnom osliku u sobi Fumi na prvom katu. Trenutno se izvode radovi na čišćenju zidnih oslika i retuširanju u sobi s vedutama i budoairu na drugom katu, a u sobi 213 u izradi su vijenci koji su izgubljeni tijekom adaptacija u prošlosti. Također se završavaju domodeliravanja stropnih štukatura i dočišćavanje stropnih oslika u istoj sobi. Na stubištu su radovi na čišćenju i retuširanju marmorizacija vijenaca na trećem katu i stropnih štukatura gotovi, a slijede radovi na domodeliranju i retuširanju vijenaca špaleta oko prozora i vrata na podestima.

Palača Šećerane budući je dom Muzeja Grada Rijeke u kojem će se na dva kata postaviti stalni postav Muzeja Grada Rijeke, čiji je autor poznata i nagrađivana dizajnerica Nikolina Jelavić Mitrović, diplomirana dizajnerica.

U tu su svrhu, provedeni postupci javne nabave za opremu stalnog muzejskog postava Muzeja grada Rijeke u Palači Šećerane koji po grupama uključuju; projektiranu opremu (vitrine, police i sl.), gotovu opremu (fotelje i stolići), rasvjetu i multimedijalnu opremu, ukupne vrijednosti  5.085.066,00 HRK s uključenim PDV-om, te su sklopljeni ugovori s 4 dobavljača. Gotova oprema je isporučena te će se uskoro početi ugrađivati na prvom i drugom katu.
Objekt će imati video-nadzor i protuprovalnu zaštitu. U tom su smislu provedeni postupci nabava i odabrani izvođači radova.

U tijeku je postupak javne nabave rasvjetnih tijela Palače Šećerane procijenjene vrijednosti 2.500.000,00 HRK s uključenim PDV-om, a postupak javnog nadmetanja je otvoren do 4. svibnja 2020. godine.

Utorak, 10. studeni 2020.

U Rijeci se otvara veličanstvena Palača šećera, novi dom Muzeja grada Rijeke s atraktivnim stalnim postavom o riječkoj povijesti

Od subote, 14. studenog 2020. pa sve do subote 21. studenoga trajat će otvorenje riječke Palače šećerane namijenjeno svim zainteresiranim posjetiteljima, zaljubljenicima u Rijeku i njenu povijest, znatiželjnicima, građanima i gostima Rijeke. Tijekom osmodnevnog otvorenja, organiziraju se besplatni vođeni obilasci za građane uz poštivanje epidemioloških mjera.

Više informacija