Modernizacija riječkih lučkih bazena uz cestovnu komponentu koja uključuje uključuje izgradnju prometnica D-403 i D404, čiji je dio i Tunel Pećine.

Opis projekta:
Projekt Rijeka Gateway, investicijski pothvat modernizacije riječkih lučkih bazena, doprinijet će konkurentnosti luke i pomorskog pravca, izmjeni strukture gospodarstva i pretvaranju Rijeke u atraktivno turističko odredište.

projekt-rijeka-gateway-2

Projekt Rijeka Gateway

Riječ je o projektu koji će pomoći povećanju konkurentnosti Riječke luke. To će se učiniti poboljšanjem uvjeta za brži cargo transport, modernizirajući luku i cestovnu mrežu. Rijeka Gateway projekt postat će dominirajući prometni pravac u Hrvatskoj koji povezuje morske puteve s europskim cestovnim i željezničkim koridorima. Cestovna komponenta projekta Rijeka Gateway uključuje izgradnju prometnica D-403 i D404, čiji je dio i Tunel Pećine.

Ulaganjima u lučku infrastrukturu stvorit će se svi preduvjeti za revitalizaciju dijela lučkog područja u samom središtu grada i to: područje južne Delte kao novi multifunkcionalni komercijalni prostor uz more atraktivan za poslovni sektor, ali i za građane i turiste; nova marina Porto Baross kao atraktivan nautički centar u samom središtu grada i novi putnički terminal. Novi terminal moći će primiti cruisere kapaciteta do 500 putnika kao i druge putničke brodove. Centralni dio riječkog bazena otvorit će se u komercijalne svrhe, a za pristup će biti otvoren obalni dio luke čime će Rijeka postati atraktivan mediteranski lučki grad.

Razvoj luke koji je već počeo te buduće povećanje komercijalnih aktivnosti na Delti i Porto Barošu, donijet će koristi cijeloj Republici Hrvatskoj. Prema konzultantima Svjetske banke, očekuje se otvaranje 2000 radnih mjesta. Većina poslova bit će vezana uz more i turizam. Do 2020. g. proračun Republike Hrvatske trebao bi dobiti oko 18,5 mil. US$ od poreza na dobit realiziranog kroz poslovne aktivnosti.

Grad Rijeka aktivno sudjeluje u svim dijelovima projekta Rijeka Gateway, i to preko zajedničkih timova koji se bave urbanom komponentom projekta koja podrazumijeva prenamjenu dijela lučkog područja u javno-komercijalne prostore uz more (Delta i Porto Baross). Treba istaknuti da predstavnicima Grada Rijeke nije omogućeno aktivno sudjelovanje u lučkoj i cestovnoj komponenti projekta jer su se ta pitanja rješavala unutar Lučke uprave Rijeka, Luke d.d. Rijeka i nadležnih ministarstava, a rezultati su na tim područjima ispod očekivanih. Projekt je zastao na projektiranju Zapadnoga lučkog terminala te je u tijeku nov postupak projektiranja, a u području cestogradnje cesta D-403 ozbiljno se kasni s izgradnjom potrebne lučke i cestovne infrastrukture. Najdinamičniji dio projekta upravo urbana komponenta koja je zadana Generalnim urbanističkim planom Grada Rijeke. U tijeku je priprema natječaja za buduće razvojne investitore (developere) koji trebaju dostaviti ponude za urbanističko rješenje te tehničku i financijsku ponudu za izgradnju novih sadržaja na Delti i Porto Barossu.

Izgradnjom novoga pomorsko-putničkog terminala na korijenu riječkog lukobrana stvoreni su uvjeti za prihvaćanje manjih i srednjih cruiserea. Sigurno je da će se Grad Rijeka sa svim svojim sadržajima urbanog turizma i atraktivnostima na području grada dobro pozicionirati kao luka za cruiserea u ovom dijelu Mediterana.
Nakon preventivne konzervatorske zaštite kompleksa starih lučkih skladišta na Praškom pristaništu i Visinovu gatu, očekivale su se daljnje aktivnosti na revitalizaciji tog dijela luke. Iako se skladišta ne smiju rušiti, kao što je bilo prvotno predviđeno, moguća je njihova prenamjena u različite svrhe. Otežavajuća okolnost za njihovu revitalizaciju je ta što se skladišta nalaze na lučkom području do kojega nije moguć pristup građanima i turistima.

Stoga se Lučka uprava treba opredijeliti za jedno od mogućih rješenja: izuzimanje kompleksa skladišta Metropolis iz lučkog područja, čime bi se dobile velike mogućnosti njihove prenamjene u stambeno-poslovne svrhe, ili prenamjena bivših skladišnih prostora u poslovno-uslužne prostore za potrebe lučkih operatera. No do sada Lučka uprava Rijeka nije pokazala zanimanje ni za jedno od tih rješenja, a veliki prostori u središtu grada (više od 30.000 m²) stoje potpuno prazni unatoč velikim potrebama za novim prostorima namijenjenim lučkim i gradskim sadržajima. To je svakako jedno od zanimljivih pitanja koje će bitno odrediti odnos gradskog i lučkog prostora, o čemu će se voditi još mnoge rasprave u nadolazećim godinama.

Grad Rijeka prati realizaciju novoga Zapadnoga lučkog terminala na Zagrebačkom pristaništu. Projekt Rijeka Gateway obuhvaća cestovnu komponentu koja podrazumijeva:

  • izgradnju ceste D-404 te pripremu projektne dokumentacije za izgradnju ceste D-403
  • praćenje realizacije ceste Sv. Kuzam-Križišće.

Vlada je u travnju 2007. godine dala suglasnost za sklapanje 35,3 milijuna eura vrijednog ugovora o zajmu između Lučke uprave Rijeka i Svjetske banke za financiranje dodatnih troškova projekta obnove riječkoga prometnog pravca. Dodatni troškovi projekta obnove iznose nešto više od 40 milijuna eura, a uz zajam od 35,3 milijuna eura, dodatnih 5 milijuna eura osigurala je Vlada u Državnom proračunu. Cjelokupni projekt obnove riječkoga prometnog pravca vrijedan je približno 320 milijuna eura.

Prezentacija projekta prema prijedlogu konzultantskih tvrtki može se pogledati na stranicama Moja Delta, odnosno na stranicama Lučke uprave Rijeka.