Novi ciklus jačanja sustava javnog gradskog prijevoza uključuje nabavku 54 autobusa, čime se starost voznog parka Autotroleja smanjuje na prosječno šest godina.

Tijekom novog ciklusa jačanja sustava javnog prijevoza koji na području Rijeke i riječkog prstena obavlja Autotrolej, od 2018. do 2021. godine planirana je nabavka 54 nova autobusa.

U sklopu tog ciklusa, u Rijeci i riječkom prstenu bit će nabavljena nova vozila vrijedna 129,5 milijuna kuna, a prosječna starost voznog parka sa 11 godina, koliko je iznosila na početku ciklusa, doći će na samo 6 godina.

Nova 54 autobusa nabavljaju se uz pomoć sredstava iz fondova Europske unije. Nabavkom novih vozila osigurava se veći standard prijevoza za putnike, smanjuju operativni troškovi, povećava sigurnost prometa, smanjuju emisije štetnih plinova i zagađenja zraka te prilagođavanje EU standardima, a jedan od ciljeva je i povećanje broja putnika u javnom prijevozu u odnosu na osobna vozila.

Prva 22 nova autobusa nabavljena 2019. godine

Tako je 2019. godine nabavljeno novih 22 autobusa, vrijednih 48,5 milijuna kuna. Nabavljeno je devet solo niskopodnih autobusa marke MAN, koji se zahvaljujući svojim tehničkim karakteristikama mogu koristiti kako u gradskom tako i u prigradskom prijevozu.

Nabavljena su i četiri gradska niskopodna zglobna autobusa marke MAN, koja kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo te devet prigradskih solo autobusa marke Iveco, koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo.

Sva nabavljena vozila zadovoljavaju stroge standarde EURO 6 norme ispušnih plinova.

Od ukupne vrijednosti autobusa, 38 milijuna kuna bespovratnih sredstava je osigurano temeljem natječaja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za dodjelu sredstava iz EU fondova, a ostatak sredstava financirali su državni proračun i KD Autotrolej. Bespovratna sredstva u visini od 38 milijuna kuna osigurana su iz Kohezijskog fonda, putem Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.”.

Novih 32 autobusa nabavlja se putem Urbane aglomeracije Rijeka

U 2021. godini planira se isporuka novih 32 autobusa. Nabavlja se 5 solo prigradskih autobusa, 7 zglobnih niskopodnih autobusa te 10 minibus vozila, koji će kao pogonsko gorivo koristiti dizel.

Nabavlja se 10 solo niskopodnih gradskih autobusa koji će kao pogonsko gorivo koristiti stlačeni prirodni plin.

Novi autobusi vrijedni su 81 milijun kuna, od čega bespovratna EU sredstva čine 54,5 milijuna kuna, a ostatak sredstava osigurali su KD Autotrolej, Grad Rijeka i Rijeka promet. Sredstva su osigurana iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Bespovratna sredstva su dobivena u kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam), koji Grad Rijeka može koristiti kao dio Urbane aglomeracije Rijeka, jedne od odabranih urbanih aglomeracija u Hrvatskoj.

Autotrolej je za gotovo 74 milijuna kuna posljednjih godina nabavio i 40 novih autobusa vrijedna koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plin.