Rekonstrukcija i dogradnja čvora Orehovica omogućava direktan izlaz na Ulicu Kačjak, te dalje prema raskrižju na Orehovici i Ulici Franje Račkog, Vežici i Trsatu

Vrsta projekta:
Izrada glavnog i izvedbenog projekta I faze rekonstrukcije i dogradnje čvora Orehovica na autocesti A6 Rijeka – Zagreb, koji uključuje vođenje upravnog postupka za ishođenje građevinske dozvole uključujući ishođenje svih suglasnosti potrebnih u postupku.

Rekonstrukcija i dogradnja čvora Orehovica na državnom cestovnom pravcu D3

Rekonstrukcija i dogradnja čvora Orehovica na državnom cestovnom pravcu D3

Opis projekta:
Zahvat rekonstrukcije i dogradnje čvora Orehovica ima potvrdu u gradskim prostornim planovima i svoje puno funkcionalno opravdanje u korištenju. Za rekonstrukciju čvora Orehovica na autocesti A6 ishodovana je pravomoćna lokacijska dozvola u listopadu 2011. godine. Rekonstrukcija i dogradnja čvora je podijeljena u tri faze, od kojih je I faza realizacija izlazne rampe sa obilaznice iz smjera zapada (Opatije) prema gradu. Rekonstruirat će se postojeća rampa koja je kod izgradnje drugog kolnika zatvorena, te ju je potrebno obnoviti zajedno s raskrižjem na Ulici Kačjak.
Pravomoćna građevinska dozvola dobivena je krajem svibnja ove godine. Također, u svibnju je potpisan “Sporazum o rješavanju međusobnih odnosa u pogledu rekonstrukcije i dogradnje čvora Orehovica na autocesti Rijeka – Zagreb – državnom cestovnom pravcu D3” između tvrtke Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Hrvatskih cesta d.o.o i Grada Rijeke. Temeljem ovog Sporazuma, cjelokupna dokumentacija (dozvole i glavni i izvedbeni projekt) predani su od strane Grada Rijeke Hrvatskim cestama, koje nastavljaju s aktivnostima: pripremaju izgradnju prve faze te izradu dokumentacije (glavne i izvedbene projekte) za drugu i treću fazu rekonstrukcije i dogradnje čvora.

Korist za građane:
Omogućen direktan izlaz sa čvora Orehovica na Ulicu Kačjak, odnosno u nastavku prema raskrižju na Orehovici i Ulici Franje Račkog, te prema Vežici i Trsatu.

Početak projekta: 2013. g.

Status projekta:
U veljači 2016 dovršena je I faza projekta. Izlazna rampa s obilaznice iz smjera zapada  prema gradu puštena je u promet. Riječ je o spojnoj cesti dugoj oko 650 metara, koja omogućava izlazak s obilaznice prema Trsatu i Orehovici za sva vozila koja putuju iz smjera Škurinja prema Orehovici. Novi izlaz najviše će značiti stanovnicima Trsata i Vežice, ali je prometno važan i za kvalitetnije povezivanje  Sveučilišnog kampusa na Trsatu s obilaznicom.

Daljnje aktivnosti faze II i II projekta nastavljaju se od strane Hrvatskih cesta. II faza predviđa gradnju izlazne rampe na Orehovici za sva vozila koja na čvor dolaze iz smjera Zagreba te nastavljaju put prema centru Rijeke. Također bi preko  ulazne rampe za sva vozila iz smjera centra grada (Ulica Franje Račkog),  trebalo biti omogućeno uključivanje na čvor Orehovica i nastavak putovanja prema tunelu Trsat i dalje prema Škurinjama. III faza ujedno je najskuplja i najsloženija, jer se predviđa izgradnja nadvožnjaka preko osi obilaznice i čvora Orehovica kako bi se ostvarila prometna veza za sva vozila koja iz centra grada preko Banskih vrata dolaze do Orehovice te se preko nadvožnjaka mogu uključiti na obilaznicu i nastaviti putovanje u smjeru Grobnika, odnosno Zagreba.