Projekt obuhvaća 17 stanica linije brze gradske željeznice na trasi postojeće željezničke pruge od Matulja do Škrljeva.

Zahvat:
17 stanica linije brze gradske željeznice na trasi postojeće željezničke pruge od Matulja do Škrljeva.

Uvođenje brze gradske željeznice u sustav javnog gradskog prijevoza

Uvođenje brze gradske željeznice u sustav javnog gradskog prijevoza

Program:
Rekonstrukcija postojeće trase željezničke pruge radi uspostavljanaja javnog gradsko/prigradskog željezničkog prijevoza, uređenje postojećih željezničkih postaja te izgradnja novih u cilju pružanja usluga, priprema park&ride sustava (bus/vlak, automobil/vlak).

Planirana izgrađenost:
Postojeća pruga će se rekonstruirati i izgraditi drugi kolosijek, rekonstruirat će se postojeći željeznički kolodvori i izgraditi deset novih stanica gradsko/prigradske željeznice

Status:
Tematika uvođenja gradsko/prigradske željeznice u sustav javnog gradskog prijevoza dio je Studije okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Šapjane. Naručitelj studije su Hrvatske željeznice, a Grad Rijeka je uključen u Projektnu koordinaciju putem svojih predstavnika. Prethodnom studijom izvodljivosti dobivena je pozitivna ocjena društveno ekonomske izvedivosti ovog zahvata. Studija je dovršena u listopadu 2014. g.
Hrvatske željeznice nastavljaju aktivnostima na izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge kroz grad Rijeku, na dionici od Škrljeva do Jurdana, uključujući i stajališta gradsko – prigradske željeznice u 2015. godini, izradom idejnih i glavnih projekata, a uz osiguranje sredstava za tu namjenu putem financiranja od strane EU – CEF fonda.

Procjena investicije:
Izgradnja drugog kolosjeka postojeće želježničke pruge od Škrljeva do Jurdana, rekonstrukcija postojećih kolodvora i izgradnja svih stajališta na trasi procjenjuje se na 300.000.000 EUR-a.