Projekt se planira razvijati na površini od 158,5 ha s mogućnošću daljnjeg širenja. Uključuje gospodarsku poslovnu i proizvodnu namjenu, intermodalni terminal i kamionski terminal te ostale sadržaje.

Značaj projekta
Izvrstan geostrateški položaj Primorsko-goranske županije omogućuje razvoj prometno-logističkog centra i poduzetničke zone za razvoj logistike, uslužnih i proizvodnih djelat-nosti koristeći blizinu slovenske granice, riječke luke, autoputa Rupa – Rijeka – Zagreb i željezničke pruge povezanih u riječkom prometnom čvoru s paneuropskim koridorima. Prometno-logistički centar i poduzetnička zona planira se razviti na površini od 158,5 ha s mogućnošću daljnjeg širenja.

Prometno logistički centar i poduzetnička zona Miklavija

Prometno logistički centar i poduzetnička zona Miklavija

Vrsta projekta: Gospodarske zone
Nositelj projekta: Općina Matulji

Lokacija
Općina Matulji

Vlasništvo
Općina Matulji (94,3%), privatno vlasništvo (4,3%), HŽ – pruga Rijeka – Šapjane – Il. Bistrica (1,4%)


Projekt podrazumijeva izgradnju:

  • Platoa za izgradnju sadržaja gospodarske poslovne i proizvodne namjene površine 77,31 ha,
  • intermodalnog terminala s površinama za prekrcaj i prijevoz kontejnera, površinama za manipuliranje kontejnerima i skladišnim prostorom te 6 ranžirnih željezničkih kolo-sjeka, cestovnim prometnicama sa dizalicama površine od 17,73 ha,
  • kamionskog terminala površine 9,08 ha kapaciteta do 500 kamiona – teških vozila,
  • javnih prometnih površina (sabirne i pristupne ceste u zoni, željeznička pruga, indu-strijski kolosijek) površine 17,06 ha i infrastrukturnih građevina (110 kV TS i Helidrom) površine 2,01 ha,
  • 34 platoa za izgradnju objekata,
  • zajedničkih sadržaja (javnih, uslužnih, ugostiteljsko turističkih) površine 17,37 ha te zelenih površina na površini od 17,90 ha.
  • Ukupna površina platoa u radnoj zoni na kojima je moguća izgradnja objekata iznosi 115.017 ha. Na ovoj je površini moguće ostvariti max. brutto izgrađenost 540.680 m².

 

Pripremljena dokumentacija
Dokumenti prostornog uređenja:

  • Projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Kontakt osoba:

Astra Gašparini, viši savjetnik za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima
Općina Matulji
Telefon: +385 51 274 114
Faks: +385 51 401 469
E-mail: opcina.matulji@ri.htnet.hr
Web: www.matulji.hr