Zahvat u dužini cca 250 m prometnice, uz izgradnju obostranih autobusnih ugibališta i nogostupa na sjevernoj strani ceste.

VRSTA PROJEKTA: Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije dijela Opatijske ceste, koji uključuje vođenje upravnih postupaka za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole uključujući ishođenje svih suglasnosti potrebnih u postupku.

Rekonstrukcija dijela Opatijske ceste

Rekonstrukcija dijela Opatijske ceste

KRATKI OPIS: Rekonstrukcija obuhvaća izgradnju priključka novo planiranog turističkog kompleksa. Rekonstruira se Opatijska cesta u dužini od cca 250 metara, izvodi se trokrako raskrižje, grade se obostrana autobusna ugibališta, kao i pješački nogostup na sjevernoj strani ceste.

KORIST ZA GRAĐANE: Rekonstrukcijom će se značajno će povećati sigurnost na ovom dijelu prometnice. Danas na ovoj poziciji postoji priključak ali s lošim prometno – tehničkim elementima, što će se izmijeniti na način da se izgradi trokrako raskrižje koje udovoljava uvjetima za sigurno odvijanje povećanog prometa koji će se pojaviti zbog izgradnje novog turističkog kompleksa. Međutim, rekonstrukcijom će se poboljšati i drugi elementi na ovom potezu: izgradit će se obostrana autobusna ugibališta kojih sada nema već se autobus zaustavlja na kolniku; rekonstruirat će se pješački nogostup s južne strane prometnice na potrebnu širinu;; na sjevernoj strani ceste izgradit će se pješački nogostup kojeg danas nema već su pješaci prisiljeni kretati se i čekati autobus na samom kolniku te će se -izgradit će se stajanke za putnike koje će biti opremljene odgovarajućim autobusnim čekaonicama i opremom

POČETAK PROJEKTA: 2012. g.

STATUS PROJEKTA: ishodovana je pravomoćna lokacijska dozvola u kolovozu ove godine, a u tijeku je izrada glavnog projekta