Rekonstrukcija prometnice u dužini cca 250 m prometnice, uz izgradnju obostranih autobusnih ugibališta i nogostupa na sjevernoj strani ceste.

Vrsta projekta:
Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije dijela Opatijske ceste, koji uključuje vođenje upravnih postupaka za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole uključujući ishođenje svih suglasnosti potrebnih u postupku.

Rekonstrukcija dijela Opatijske ceste

Rekonstrukcija dijela Opatijske ceste

Kratki opis:
Rekonstrukcija obuhvaća izgradnju priključka kompleksa Turističkog resorta Coistabella. Rekonstruira se Opatijska cesta u dužini od cca 250 metara, izvodi se trokrako raskrižje, grade se obostrana autobusna ugibališta, kao i pješački nogostup na sjevernoj strani ceste.

Korist za građane:
Rekonstrukcijom će se značajno će povećati sigurnost na ovom dijelu prometnice. Danas na ovoj poziciji postoji priključak ali s lošim prometno – tehničkim elementima, što će se izmijeniti na način da se izgradi trokrako raskrižje koje udovoljava uvjetima za sigurno odvijanje povećanog prometa koji će se pojaviti zbog izgradnje novog turističkog kompleksa. Međutim, rekonstrukcijom će se poboljšati i drugi elementi na ovom potezu: izgraditi će se obostrana autobusna ugibališta kojih sada nema već se autobus zaustavlja na kolniku; rekonstruirati će se pješački nogostup s južne strane prometnice na potrebnu širinu; na sjevernoj strani ceste izgraditi će se pješački nogostup kojeg danas nema već su pješaci prisiljeni kretati se i čekati autobus na samom kolniku.

Početak projekta: 2012. g.

Status projekta:
Za zahvat je ishođena pravomoćna građevinska dozvola.