Projekt omogućava direktan izlaz sa čvora Orehovica na Ulicu Kačjak, odnosno u nastavku prema raskrižju na Orehovici i Ulici Franje Račkog, te prema Vežici i Trsatu

VRSTA PROJEKTA: Izrada glavnog i izvedbenog projekta I faze rekonstrukcije i dogradnje čvora Orehovica na autocesti A6 Rijeka – Zagreb, koji uključuje vođenje upravnog postupka za ishođenje građevinske dozvole uključujući ishođenje svih suglasnosti potrebnih u postupku.

Rekonstrukcija i dogradnja čvora Orehovica na državnom cestovnom pravcu D3

Rekonstrukcija i dogradnja čvora Orehovica na državnom cestovnom pravcu D3

KRATKI OPIS: Zahvat rekonstrukcije i dogradnje čvora Orehovica ima potvrdu u gradskim prostornim planovima i svoje puno funkcionalno opravdanje u korištenju. Za rekonstrukciju čvora Orehovica na autocesti A6 ishodovana je pravomoćna lokacijska dozvola u listopadu 2011. godine. Rekonstrukcija i dogradnja čvora je podijeljena u tri faze, od kojih je prva faza realizacija izlazne rampe sa obilaznice iz smjera zapada (Opatije) prema gradu. Rekonstruirat će se postojeća rampa koja je kod izgradnje drugog kolnika zatvorena, te ju je potrebno obnoviti zajedno s raskrižjem na Ulici Kačjak.
Pravomoćna građevinska dozvola dobivena je krajem svibnja ove godine. Također, u svibnju je potpisan “Sporazum o rješavanju međusobnih odnosa u pogledu rekonstrukcije i dogradnje čvora Orehovica na autocesti Rijeka – Zagreb – državnom cestovnom pravcu D3” između tvrtke Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Hrvatskih cesta d.o.o i Grada Rijeke. Temeljem ovog Sporazuma, cjelokupna dokumentacija (dozvole i glavni i izvedbeni projekt) predani su od strane Grada Rijeke Hrvatskim cestama, koje nastavljaju s aktivnostima: pripremaju izgradnju prve faze te izradu dokumentacije (glavne i izvedbene projekte) za drugu i treću fazu rekonstrukcije i dogradnje čvora.

KORIST ZA GRAĐANE: omogućen direktan izlaz sa čvora Orehovica na Ulicu Kačjak, odnosno u nastavku prema raskrižju na Orehovici i Ulici Franje Račkog, te prema Vežici i Trsatu.

POČETAK PROJEKTA: 2013. g.

STATUS PROJEKTA: Projekt prve faze je dovršen ishodovanjem pravomoćne građevinske dozvole. Aktivnosti se nastavljaju od strane Hrvatskih cesta, koje u listopadu 2014. otvaraju natječaj za odabir izvođača radova.