Projekt Europske prijestolnice kulture uključuje i velike infrastrukturne zahvate u kompleksu Benčić gdje će se, u Palaču Šećerane, obnoviti i staviti u funkciju i ostali objekti.

Uređenje Palače Šećerane

Planirani zahvati rekonstrukcije i opremanja Palače Šećerane odnose se na prenamjenu i izvođenje potrebnih zahvata kako bi se ova prekrasna barokna palača stavila u funkciju novog gradskog muzeja i pratećih turističkih sadržaja. U Palači će biti Muzej grada Rijeke.

Zahvati na rekonstrukciji postojećeg prostora za potrebe galerijskog prostora planiraju se na način da se ne mijenjaju gabariti, vanjski izgled i nosiva konstrukcija objekta, već da se novi sadržaj, uz što manje intervencija, smješta u prostor. Na taj način zadržavaju se osnovna obilježja građevine, a ona se korištenjem transformira za novu funkciju. Uvode se novi sigurnosni i tehnički sustavi koji omogućuju suvremeno korištenje i razvoj muzejskih aktivnosti.

Ulazni prostor nalazi se u sredini prizemlja uz južno pročelje. U prizemlju, uz južno pročelje, smješteni su poslovni prostori. Prvi i drugi kat bit će izložbeni prostori muzeja. Na drugom katu, u velikoj dvorani i manjem tzv. lovačkom salonu, moći će se odvijati i razna kulturna događanja. Na trećem katu bit će prostori za rad kustosa i ostalog pratećeg osoblja. U potkrovlju bit će tehnički prostori muzeja i spremišta. Izvest će se i novo stubište za potrebe evakuacije uz istočno pročelje zgrade.

Projektom obnove bit će zadržani gabariti Palače, njezina konstrukcija i osnovni karakter prostora. Sve to bit će dodatno naglašeno funkcionalnom postavom vertikalnih komunikacija i obnovom detalja reprezentativne palače. Osnova budućeg izgleda temelji se na zadržavanju njezina reprezentativnog karaktera u novoj interpretaciji i uvođenjem novih elemenata koji su jednostavni i elegantni u korištenju.

Palača Šećerane zaštićeno je kulturno dobro od 1970. godine. Hrvatski restauratorski zavod proveo je istraživanja unutar same zgrade i rezultati do kojih su došli nalažu promišljen odnos prema njezinoj budućoj namjeni.

Palača Šećerane označava početke industrijalizacije u Rijeci. Kao kulturno dobro od iznimnog značaja za grad Rijeku, Palača Šećerane će kao Muzej grada Rijeke pričati priču o gradu – njegovom bogatom identitetu i povijesti, ujedno stvarajući značajan landmark u razvoju urbanog kulturnog turizma.

Sagrađena je kao upravna zgrada tvornice šećera 1752. godine, na inicijativu tršćansko-riječke kompanije. Nakon požara 1785. značajno je obnovljena i opremljena baroknim interijerima sa zidnim slikama i štukaturom.

U 19. stoljeću služila je kao upravna zgrada tvornice duhana, a potom i tvornice motora “Rikard Benčić”. Predstavlja najkvalitetniju baroknu palaču na istočnoj jadranskoj obali, čija je izgradnja označila početak industrijskog razvoja Rijeke. Unutrašnjost zgrade bogato je ukrašena štukaturama, freskama i keramičkim pećima.

Kompleks Benčić

Projekt Europske prijestolnice kulture uključuje i velike infrastrukturne zahvate u kompleksu Benčić gdje će se, u Palaču Šećerane, obnoviti i staviti u funkciju i ostali objekti.

Prva faze Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, u tzv. H objektu je dovršena.

Prostori za potrebe Muzeja moderne i suvremene umjetnosti su uređeni i stavljeni u funkciju galerijske djelatnosti. Zadržana su osnovna obilježja građevine i transformirana za novu funkciju. Uvedeni su nužni sigurnosni i tehnički sustavi koji omogućuju suvremeno korištenje i razvoj muzejskih aktivnosti. Ukupna neto površina unutar obuhvata je 1550 m².

Glavni izvođač radova bila je tvrtka VG5 d.o.o. Ljubljana, Slovenija. Vrijednost ugovorenih radova je 5.907.670,11 kn, a objekt je dovršen u svibnju 2017. godine. Stručni nadzor provodila je tvrtka Karoline-Kling d.o.o. Lič.  Investicija je vrijeda ukupno o 6,8 milijuna kuna, a sredstva su izdvojena iz proračuna Grada Rijeke.

Projekt pod nazivom „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“ obuhvaća revitalizaciju bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“ u centru Rijeke i prenamjenu objekata u sklopu kompleksa u javnu kulturnu i obrazovnu svrhu.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“,

Radovi na izgradnji Dječje kuće (ciglena kuća) i nove knjižnice (T objekt), u kompleksu Benčić financiraju se sredstvima Urbane aglomeracije Rijeka. Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, potpisan je 16. srpnja 2018, Rijeci je dodijeljeno 68,21 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za projekt uređenja Dječje kuće i Gradske knjižnice.

Dječja kuća
Dječja kuća bit će ustanova u kulturi koja će djeci, na njima prilagođen način, nuditi kulturne sadržaje iz domene različitih riječkih kulturnih ustanova. Do sada je ukupno izvedeno radova u vrijednosti 26.354.151,27 kuna (bez PDVa). Planirani završetak radova je lipanj 2020.g.

Gradska knjižnica Rijeka
Ovaj projekt obuhvaća rekonstrukciju i opremanje T-objekta u Gradsku knjižnicu, odnosno prenamjenu u objekt javne kulturne i obrazovne svrhe. Prijavitelj i nositelj projekta je Grad Rijeka uz partnerstvo Gradske knjižnice Rijeka. T-objekt ima 4.530 m² netto/5.826 m² brutto površine. T-objekt rekonstrukcijom mijenja namjenu iz nekadašnje industrijske u kulturnu i javnu te postaje središnji, svim građanima i gostima dostupan i arhitektonski reprezentativni objekt Gradske knjižnice Rijeka, prvi u riječkoj povijesti koji će na jednom mjestu kvalitetno i svrsishodno integrirati funkcije i usluge središnjih odjela knjižnice.

Ugovor s izvođačem radova, tvrtkom VG5 d.o.o., potpisan je 27. kolovoza 2019. godine, a građevinski radovi na rekonstrukciji T-objekta, odnosno preuređenju objekta u zgradu Gradske knjižnice trenutno su u tijeku.

Tijekom izvođenja tzv. stupnjaka u svrhu stabilizacije temeljnog tla objekta došlo je destabilizacije nosive konstrukcije uz vidljive pukotine i oštećenja, kao i povećanih otklona od vertikale svih zidova, posebice južnog. Kako je ojačanje tla neophodna mjera, rješenje je nađeno kroz projekt podupiranja i izrade konstrukcije stabilizacije zidova koji su omogućili daljnju izvedbu radova. Zbog navedenog stanja konstrukcije, moralo se pristupiti i novim konstruktivnim rješenjima te su se izradile izmjene i dopune Glavnog projekta konstrukcije. Izvedbeni projekt temeljem predmetnih izmjena Glavnog projekta, bit će dovršen u svibnju. U tijeku su pripremni radovi na završetku rušenja nožice T-objekta, te su izvedeni stupnjaci (temelji) kao oslonci konstrukcije stabilizacije zidova tzv. “teške skele”.

U planu je i uređenje okoliša kompleksa Benčić.