Dijelovi parka bit će namijenjeni igri djece, a pojedini dijelovi šetnji, odmoru i opuštajućem boravku na otvorenom prostoru.

Ovim projektom krajobrazne arhitekture planira se uređenje danas zapuštene gradske površine koju je potrebno urediti u funkcionalni park. Planirano je i uređenje nove autobusne postaje i novog autobusnog ugibališta, uređenje dijela nogostupa uz parkovnu površinu na ulici Pomerio.

Kratki opis: Ovim projektom krajobrazne arhitekture planira se uređenje danas zapuštene gradske površine koju je potrebno urediti u funkcionalni park. Unutar dijela površine planirane za uređenje parka bit će potrebno ukloniti staru stambenu građevinu i postojeću trafostanicu.

Uređenje gradskog parka na Pomeriu, rekonstrukcija Ulice Ivana Rendića

Uređenje gradskog parka na Pomeriu, rekonstrukcija Ulice Ivana Rendića

Os parka nastavak je pješačkog poteza kompleksa Zagrad. Kako bi se savladala visinska razlika između deniveliranih ulica koje omeđuju park, na pravcu osi parka u sklopu parkovne površine oblikovat će se pješačke staze i stubišta. Zamišljeno je da se staza i stubište postepeno sužavaju od svog početka u Ulici Pomerio sve do završetka u Ulici Ive Marinkovića gdje je planirano oblikovati uzvišeni vidikovac s lijepom vizurom prema parku. Neposredno uz navedeno stubište i stazu smješten je centralni parterni prostor parka s vodenim motivom. Parkovna površina pješački je dostupna sa zapadne strane iz Ulice Ivana Rendića, te sa istočne strane, odnosno sa javnog stubišta Ulica Pomerio – Ulica Ive Marinkovića.
Park će biti u potpunosti prilagođen za savladavanje svih deniveliranih zelenih površina osobama smanjene pokretljivosti putem rampi propisnih nagiba.

Ispod vidikovca planiran je javni sanitarni čvor s prostorijom namijenjenom održavanju parka.
U sklopu projekta planirana je i cjelovita rekonstrukcija kontaktnih površina: Ulice Ivana Rendića (izgradnja novog obostranog nogostupa, novo uređenje parkirnih mjesta), te rekonstrukcija dijela Ulice Pomerio (uređenje nove autobusne postaje i novog autobusnog ugibališta, uređenje dijela nogostupa uz parkovnu površinu).
Cijeli prostor sadit će se u većem dijelu visokim stablašicama, a u manjem dijelu parternim biljem uglavnom mediteranskog podneblja.

Vrsta projekta: Idejni, glavni i izvedbeni projekt

Vrijednost projekta: 53.000,00kn – idejni projekt, 500.000,00 kn – glavni i izvedbeni projekt

Vrijednost investicije: 5.430.000,00 kn

Korist za građane: Novim uređenjem nastoji se omogućiti korištenje parka korisnicima svih dobnih skupina, te se u tom smislu razlikuje uređenje parkovnih površina u pojedinim dijelovima parka. Naime, pojedini dijelovi parka više su namijenjeni igri djece, dok su pojedini dijelovi parka namijenjeni šetnji, odmoru i opuštajućem boravku na otvorenom prostoru. Dječje igralište s tematskim spravama (brod i dr.) posebno će biti atraktivno za igru djece. Park nudi nekoliko različitih ugođaja za sjednje i odmor za sve kategorije korisnika (ležaljke za sunčanje, stolovi za igre, klupe, široke klupe, prostor sa stijenama i rasprskavačima vode).

Trenutna faza: Glavni projekt – dobivanje potvrde glavnog projekta

Područje: Prostor se nalazi iznad kompleksa Zagrad i Ulice Pomerio, između Ulice Ivana Rendića sa zapadne strane, Ulice Ivana Marinkovića sa sjeverne strane, javnog stubišta uz zgradu zdravstvene stanice “Ive Marinkovića” sa istočne strane.